Røjle Klint

IMG_20160608_195249

Foto: Sandra Arvidson

Langs hele Røjle-halvøens Kattegatkyst skrider det plastiske ler ud i store tunger, og river hele træer med ned på strandbredden. Leret skinner i røde og grønne farver, og det indeholder interessante fossiler og mineraler som hajtænder, hvalknogler, silkespat, fosforit og det guldskinnende mineral­ svov­lkis. Det indeholder også tynde lag af sort vulkansk aske, der blev båret med vinden fra vulkaner i Nordatlanten. Både det plastiske ler og askelagene blev aflejret i Tertiærtiden for 45-55 millioner år siden. Selve Røjle Klint er 40 meter høj, og består af moræneler og smeltevandssand fra tre istider. Et særligt tydeligt lag er det sorte Tellina Ler, der muligvis er aflejret i et arktisk hav under den ældste af de tre istider.

Røjle Klint og det nærmeste bagland på i alt 94 ha er i dag fredet, først og fremmest på grund af de geologiske seværdigheder. Klinten blev fredet allerede i 1939.  Fredningen sikrer blandt andet, at det er muligt at følge den naturlige udvikling af sammenstødet mellem hav og klint. Der er etableret et stiforløb i området samt en udsigtspost, hvorfra man kan opleve et fantastisk syn ud over bæltet.

Røjle Klint rejser sig 40 meter over havet.

Røjle Klint rejser sig 40 meter over havet.

Området er desuden et internationalt naturbeskyttelsesområde. De naturlige kystpartier har en fri dynamik uden kystbeskyttelse. Her findes bl.a. kalkholdige og sure overdrev, samt kilder med gode betingelser for sjælden flora, f.eks. hjertegræs, djævelsbid, vild hør, knold-ranunkel og lav tidsel. Det rige planteliv skaber levesteder for mange forskellige smådyr.

Når landet skaber sig

Chilbal Film har lavet en spændende dokumentar, der hedder ’Når Landet skaber sig’. Videoen nedenfor er et klip fra dokumentaren. Her fortæller geolog Gunnar Larsen om skabelsen af Røjle Klint, som også er en af Lillebælts fine kystklinter. I filmen kan du høre mere om, hvorfor klinterne er så spændende.

Foto øverst: Sandra Arvidson