Referat Rådsmøde 20. september 2018

Dato: 20. september 2018

Tid: 16.30 – 19.00

Sted:

Mehldals Rådhus, Fredericia

Referat:

Annemette Bargum , Naturparksekretariat Fredericia Kommune

 

 

 

Deltagere:

Eea Haldan Vestergaard, Kolding Kommune

Peter Storm, Middelfart Kommune

Christian Bro, Fredericia Kommune – Formand for Miljø- og Teknikudvalget

Søren Larsen, Friluftsrådet

Torben Lindholst, Danmarks Sportsfiskerforbund

Morten Knutsson, Kolding Herreds Landbrugsforening

Jakob Harrekilde, Naturstyrelsen

Ib Jørgen Jensen, Formand Føns Vig Fritidsfiskerforening

Karsten Enggård, Danmarks Naturfredningsforening, Fredericia

Flemming Worsoe, Bælternes fiskeriforening

Jørgen Hansen, Danmarks Jægerforbund

Lars Froberg Mortensen, Museerne i Fredericia

Niels Ole Præstbro, Sekretariatskoordinator, Naturpark Lillebælt

Inger Papst, Leder Natur & Miljø, Fredericia Kommune

Hanne Laursen, Natur & Miljøchef, Middelfart

Inger Birkebæk, Chef for Natur & Vand, Kolding

Merete Nørgaard, Naturparksekretariat Middelfart Kommune

Ikke til stede:

Mads Syndergaard, Dansk Ornitologisk Forening

Grethe Andersen, HORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv

Thorbjørn Sørensen, Destination Lillebælt

Anders Franz Johansen, Visit Lillebælt og Visit Kolding

Jakob Weber, Kolding Kommune

 

Indlægsholder Jon Svendsen, forsker fra DTU Aqua – forhindret

pga. trafikken

 

 

 

16:30 Christian Bro byder velkommen

 

 

16:40 Siden sidst

·         Ny snorkelsti ved Trelde Næs (viste filmklip)

·         Lillebæltssti fra Strib til Gamborg (23 km)

·         Ny folder næsten klar – oversættes til tysk og engelsk

·         Plakattegning tilrettet – laves som postkort og roll-ups

·         Finansiering til de tre naturrum er i hus nu 3x 200.000 kr.

·         Netværksmøde med de øvrige naturparker i vores naturpark (Hejlsminde)

·         Artikler til ugeaviser i alle tre kommuner (i alt 5 forskellige i 2018)

·         Drageevent på Skamlingsbanken i efterårsferien

·         Pt. stor opmærksomhed på krabber i Vejle Fjord og Lillebælt på P4 Trekanten.

Eea fortæller om vores projekt Bælt i Balance i morgen tidlig på P4 Trekanten.

Fiskeriforeningen fisker krabber for tiden i forbindelse med et større tilskudsprojekt –de sælges til Canada

som madding. Krabbeboomet er her i Lillebælt og nordpå.

Der blev kort drøftet, hvad årsagen til de mange krabber kan være.

·         Status – analyse til markedsføringsstrategi, som vi er i gang med sammen med Destination Lillebælt – er i gang.

Hvad skal vi slå på som det særlige i vores naturpark?

 

 

17:00 Lillebælts Venner og Partnere

Eksempler fra Naturpark Vesterhavet, Nationalpark, Maribosøerne og Åmosen blev vist

Hvad mener rådet om de forskellige typer?

 

Vigtigt først at finde ud af hvilke krav man vil stille, før vi udbyder ordningerne.

Minimer antal kategorier, fx tre kategorier: lokale producenter, almindelige borgere, erhvervsdrivende.

Gør det nemmere for os også.

Skal man som frivillig guide kunne tjene på at lave ture for naturparken? Skal det ikke koste noget for dem?

Måske et mindre beløb.

Foreningernes aktiviteter (ture) inden for naturparken kunne med fordel markedsføres via Naturparken.

Tilbud om særlige ture med professionelle ville være en mulighed mod brugerbetaling.

Turmodul efterlyses, som alle relevante partnere med turtilbud kan lægge deres ture ind.

Etablere et forum, hvor de frivillige guider kan mødes og udveksle erfaringer. Så der kan laves et korps af guider.

I Fredericia uddannes også 8. klasse elever til krydstogtguider.

De professionelle kan selv finde deres platforme fx via Visit ´er.

Det er erhvervsvækst – så kan de være med her.

Et turmodul skal kunne passe sig selv – gratis for de frivillige, betaling for de professionelle for at lægge ture ind.

Her kan indbygges mulighed for evaluering af turene.

Vi skal være klar på hvor vi vil hen med det.

Invitere foreningerne ind og komme i dialog med dem, og for at høre om de er med på idéen.

Portalen kunne også bruges til guider, som kan tilbyde særlige gruppeture.

Ture på egen hånd skal der også være henvisning til.

Naturvejledere vigtige for at koordinere platformen med alle dem, som ønsker at lægge ture ind.

 

Vi konkluderer:

Vi kan nøjes med tre kategorier. Partnere med fokus på erhverv.

Foreninger og venner med fokus på frivillige (semiprofessionelle)

Skoler (børn og unge) Unge naturparkguider

 

Naturpark Lillebælt Partnere Naturpark Lillebælt Venner  Skoler
NPL partnere Produktpartnere – Spis Lillebælt NPL Venner Frivillige Naturparkguider Ambassadører Unge Naturparkguider
Erhvervsdrivende partnere i parken Erhvervsdrivende Frivillige personer og foreninger Guider Alle Skoleklasser
Formål er erhvervsvækst Formål er branding og mersalg for virksomheder, gerne på landet. Formål er naturbeskyttelse, friluftsliv og fællesskab Formål er formidling af naturparken og få netværk. Evt. betaling.

I stedet måske henvise til eksisterende muligheder/guider.

Formål er at fortælle omverden om naturparken Formål er ny viden til elever og forældre og ejerskab i lokalbefolkningen.
Virksomhed får CSR-point og reklame Får branding og mersalg, ny viden og netværk. Frivillige får sjove opgaver sammen fx høslæt, havhaver, plastik-indsamling. Og info og hyggedag Frivillige får netværk, oplevelser, ny viden og bestillinger via naturparken Får viden, omtale og årlig partnerdag Eleverne får viden om Lillebælt og gode oplevelser
Naturpark får synlighed – i planen Naturpark får synlighed – i planen Naturpark får synlighed og hjælp – i planen Naturpark får synlighed Naturparken får markedsføring. Synlighed/fællesskab – i planen

 

Oplæg om stenrev: Punkt blev udsat.

 

Rådet besluttede at vi fremadrettet holder møder i tidsrummet 17-19.

 

Vi holder et særskilt møde i efteråret med indlæg om stenrev. Her inviterer vi lidt mere bredt, så flere kan få glæde af forskernes indlæg.