24-10-2016 Naturparkrådsmøde

Det var et veloplagt Naturparkråd der var samlet på Kulturøen i Middelfart, bl.a. for at drøfte indholdet i naturparkplanen og de konkrete projekter, der indgår i planen.

Dagsorden for mødet var følgende

 1. Nyt siden sidst og status
  ved formand Johannes Lundsfryd Jensen og projektleder Niels Ole Præstbro
 2. Indholdet i Naturparkplanen og dermed naturparken
  Præsentation af indholdet i fremsendte udkast til plan og overvejelserne bag ved Niels Ole og Mikael
 3. Gruppearbejde
  Er dispositionen i planen rigtig?
  Er de rigtige projekter med?
  Hvor kan/vil jeg bidrage?
 4. Opsamling
  Ved Johannes og Niels Ole

Ad-1. Nyt siden sidst og status
Præciseret via gennemgang af Face book opslag og aktiviteter på NATURPARK LILLEBÆLTS hjemmeside.

Ad-2. indholdet i Naturparkplanen og dermed naturparken
Power point gennemgået, klik nedenfor.

Pointer der kom frem under præsentationen

 • MARSVINET skal fremstå tidligere i både målsætninger og projekterne
 • Den ”positive dagsorden” skal gennemsyre planen (ikke fokus på problemer som fx løse hunde og affald) – tænk fremad!!
 • Effektmåling på naturområder – fx pleje af naturområder, er der kommet flere områder med afgræssende dyr?
 • Effektmåling på kendskabet til Naturpark Lillebælt og dets områder. Dvs tænk på effektmålinger der peger fremad.
 • Kulturarv – brug Historisk atlas ift. at guide folk rundt i området. Indlæg ruter og fx tema som ”magten over Lillebælt”, hvor kan man ”opleve” det.

Ad-3. gruppearbejde
Naturparkrådet drøftede i grupper de enkelte spørgsmål;

 • Er dispositionen i planen rigtig?
 • Er de rigtige projekter med?
 • Hvor kan/vil jeg bidrage?

Der kom mange gode indspark til det videre arbejde med naturparkplanen. Fx omfanget af tekst-delen og andelen af foto; formuleringen og konstruktionen af de enkelte målsætninger mv.

Ideer, rettelser og tilføjelser blev skrevet direkte ind i planen, under mødet.
Det vedhæftede Excel-ark er et udkast til projekter i naturparkplanen – projekter, der skal sikre opfyldelse af de målsætninger, som er omfattet af planen.

 1. DAGSORDEN
 2. SLIDES FRA MØDET
 3. PROJEKTLISTE