24-09-14 Naturparkrådsmøde

Naturparken drøftede forslag til Naturpark Lillebælts fremtidige fokus

Naturparkrådet var samlet den 24. september til deres tredje møde i gruppen. Mødets formål var at drøfte Naturpark Lillebælts identitet, samt sikre at rådet har en fælles forståelse for grundlaget for naturparken. Naturparksekretariatet og styregruppen havde bedt naturparkrådet om at pege på hvilke indsatser og projekter, som de mente, der skal prioriteres i Naturpark Lillebælt. De havde her fået udstukket 6 emner, de skulle arbejde med: kultur, natur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme.

Selve mødet blev afholdt som en workshop, hvor alle rådsmedlemmerne kom til orde. Workshoppen blev styret af udviklingskonsulent Lotte Rosing Videbæk fra Kolding Kommune.

Naturparkrådsmøde

Rådet blev placeret i mindre grupper af 3-5 mand, hvor medlemmerne hver især skulle fortælle om deres konkrete ideer til indsatser i naturparken. Herefter blev ideerne drøftet i den lille gruppe, og der blev udvalgt 3 ideer, der skulle fremlægges for hele rådet.

Da rådet igen var samlet præsenterede grupperne deres prioriterede ideer for hinanden. Herefter blev ideerne vendt og diskuteret. Ideerne fra grupperne lignede hinanden meget, og der tegnede sig et billede af, at formidling i naturparken var af særlig høj prioritet.

naturparkrådsmøde 2

Medlemmerne kom alle med rigtig mange gode forslag og ideer til indsatsområder og projekter, hvor mange var meget enige om, hvad der var vigtigst. Særligt havde naturen og formidlingen af naturen stort fokus. Naturparksekretariatet har i tiden efter mødet samlet op på ideerne og formet konkrete forslag til aktiviteter og projekter. De er blevet fremlagt for styregruppen, som vil tage stilling til, hvilke projekter, der skal realiseres i den kommende tid.  Samtidig vil alle ideerne fra naturparkrådets møde indgå som grundlag og inspiration, når Naturpark Lillebælts identitet skal drøftes og præciseres.

Næste møde i naturparkrådet er den 10. december.

 

Dokumenter fra mødet

Naturparkrådets Anbefalinger til indsatser
Styregruppens Prioritering af Indsatser

naturparkrådsmøde 3