Naturparkrådet

Et Naturparkråd er en sammensætning af forskellige interessenter i en naturpark. Naturparkrådet har til formål at bidrage til udarbejdelsen af naturparkplanen, samt biddrage til udviklingen af naturparken.

Medlemmer i Naturparkrådet:

Eea Haldan Vestergaard (Formand)

Kolding Byråd. 2017
Eea Haldan Vestergaard

Kolding Kommune

Repræsenterer Kolding Byråd i naturparkrådet. Er også medlem af udvalget for Naturpark Lillebælt og er formand for både råd og udvalg i 2018.

 

 

 

Peter Storm
Middelfart Kommune

Repræsenterer Middelfart Byråd i naturparkrådet og medlem af udvalget for Naturpark Lillebælt.

 

 

 

 

Christian BroCB
Fredericia Kommune

Formand for Miljø & Teknikudvalget i Fredericia og medlem af udvalget for Naturpark Lillebælt. Arbejder til daglig på Sydjyllands Postcenter i Erritsø, tillidsmand for de tidligere tjenestemænd. Jeg har altid holdt meget af at færdes i naturen – i Fredericia har vi den helt tæt på, så det bliver ofte til en gå tur langs vandet eller en tur i skoven. I arbejdet med Naturpark Lillebælt lægger jeg særligt vægt på at skabe tilgængelighed. Alle der har lyst skal kunne opleve kysterne langs Lillebælt og de vilde skovstrækninger på f.eks. Trelde Næs.

 

Mads Syndergaard
Dansk Ornitologisk Forening

Repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Naturparkråd Lillebælt. 49 år gammel, selvstændig og fugleglad tekstforfatter fra Vestfyn. I færd med at uddanne mig til Jordbrugsteknolog med speciale indenfor Natur&Miljø, håber at arbejde med naturforvaltning og -beskyttelse i fremtiden.

 

 

Grethe AndersenGrethe Andersen
HORESTA, DI, DE

Repræsentant for Horesta. Arbejder for turisme og erhvervsudvikling i Naturpark Lillebælt under hensyn til den smukke natur. Direktør – Fuglsangcentret, søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.

 

 

 

 

Søren Larsen
Friluftsrådet

Repræsenterer friluftsrådet i naturparkrådet. Har gennem 10 år været kredsformand – og har været/ og er drivkraft og inspirator i utallige frilufts- og naturprojekter rundt i landet. Er valgt ind i friluftsrådet repræsenterende naturvejleder foreningen.

Arbejder professionelt som naturvejleder, havbiolog og erhvervsdykker med speciale i undervandsfotografering. Har lavet en lang række forskningsprojekter i formidling og har i den anledning besøgt marine natur- og nationalparker rundt i hele verden.  Lillebælt er et helt specielt havområde – hvor fersk og salt vand mødes i et snævert bælt, afvekslende undervandsnatur og med store dybder. Her lever en af verdens tætteste bestande af hvaler, marsvinet. Jeg vil gerne medvirke til at gøre den lidt skjulte verden under overfladen tilgængelig for de mange mennesker der bor omkring Lillebælt og formidle det fantastiske liv.   

 

 

Torben Lindholst
Danmarks Sportsfiskerforbund

Jeg er formand for Kolding Sportsfiskerforening og arbejder for flere fisk i Lillebælt og i vores åer.

 

Thorbjørn SørensenThorbjørn
Destination Lillebælt

Teknik- og miljødirektør i Middelfart kommune og  repræsenterer Destination Lillebælt i Naturparkrådet. Destination Lillebælt er et turistsamarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommune. Destination Lillebælt har især fokus på turistaktiviteter som foregår i naturen og på vandet (Lillebælt).

 

 

Allan BuchLogo BF
Danmarks Fiskeriforening

Bælternes Fiskeriforening er en aktiv erhvervsfiskerforening, som gerne samarbejder med alle aktører omkring Lillebælt. Vores interesse ligger i at fremme forståelse for Naturpark Lillebælt såvel for vores medlemmer, som er aktive erhvervsfiskere, som for borgere og turisme i og omkring Lillebælt.

 

Morten Knutson
Kolding Herreds Landbrugsforening 2016-016559-17 Foto_Morten_Knutsson_Naturpark_Lillebælt.jpg 6406918_1_1

Repræsentant for jordbrugerne langs Naturpark Lillebælt. Jeg er til daglig planteavlskonsulent i KHL, hvor jeg varetager forskellige planteavls-opgaver samt kontaktformidling mellem landbrugere, kommune og andre myndigheder. Jeg arbejder for at sikre en god information til lodsejerne, så de har et solidt grundlag for at kunne tage stilling til, hvad etableringen af Naturpark Lillebælt vil betyde for dem og deres jord.

Jeg er 60 år, uddannet agronom og bor i Seest, Kolding.

 

Karsten EnggaardKarsten
Danmarks Naturfredningsforening

Lokalafdelingen af DN er aktiv omkring naturbeskyttelse og naturpleje og går samtidig ind for, at borgerne skal have adgang til naturen. I DN mener vi, at det er særdeles vigtigt at beskyttelsen og benyttelsen af naturen bliver balanceret. Vi skal have mulighed for at nyde de glæder naturen kan give os, men samtidig skal vi respektere, at der er områder og organismer, der er sårbare over for vores aktiviteter. Vi har fx ingen havørne, hvis der er adgang til de områder, hvor ørnene har deres reder. Ingen orkideer, hvis folk plukker dem. Naturpark Lillebælt er en enestående chance for at få denne balance ført ud i livet for et stort områder, der indeholder rigtig mange muligheder for oplevelser i og med naturen.

 

Jørgen HansenJørgen
Danmarks Jægerforbund

Repræsenterer Danmarks Jægerforbund i Naturpark Lillebælt-rådet. Jeg er 69 år og er fra Middelfart. Jeg har været formand for Middelfart Strandjagtsforening siden 1984. Jeg har fisket og drevet jagt på Lillebælt og Gamborg fjord i over 50 år og kender Lillebælt godt.

 

Lars Froberg Mortensen
Museerne i Fredericia

Mit arbejde i Naturparkrådet består blandt andet i at gøre de mange kulturhistoriske fortidsminder, som naturparken rummer, synlige, og få dem implementeret i naturparken. De fysiske levn langs Lillebælts kyster kan være alt fra forhistoriske gravhøje til skansestillinger fra de slesvigske krige. Det er vigtigt at vise, at der findes en naturlig kobling mellem natur- og kulturhistorie – og at de to som oftest er uadskillelige.

 

Jakob Harrekilde Jensen2013-012509-39 Foto Jakob Harrekilde.JPG 6109407_1_1
Naturstyrelsen

Naturstyrelsen forvalter enkelte statslige skov- og naturarealer inden for det nuværende forslag til afgrænsning. I Naturstyrelsen ser vi et potentiale for at indgå i et samarbejde, der kan koordinere vores aktiviteter med Naturparkens, ikke mindst i forhold til friluftsaktiviteter og naturformidling. Jeg er skovrider for Naturstyrelsen Fyn, og har tidligere arbejdet som projektleder for genopretning af Skjern Å og oprettelse af nationalparkerne Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Senest har jeg arbejdet som funktionsleder inden for Havmiljø med fagligt ansvar for råstofindvinding på havet, klapning og havplanlægning samt som projektleder for stenrevsprojektet Blue Reef.

Ib Jørgen Jensen

Fritidsfiskerne

Jeg er formand for Føns Vig Fritidsfiskerforening og har kontakt til de andre fritidsfiskerforeninger i Kolding og Fredericia. Jeg er født og opvokset i Middelfart og har allerede fra barnsben bevæget mig en del på vandet omkring lillebælt, hvor jeg har dyrket alle former for fiskeri. For ca. 4 år siden flyttede jeg min båd til Føns Jollehavn, hvor jeg efter et års tid blev valgt ind i bestyrelsen for Føns Vig Fritidsfiskerforening og året efter blev valgt som formand. G.d. havde vi generalforsamling, hvor jeg blev valgt til en ny 2 års periode. Ellers har jeg  været ansat i Politiet siden 1986.

 

 

Anders Franz Johansen

Repræsentant for Visit Lillebælt og Visit Kolding. Anders arbejder til dagligt med Destination Lillebælt og har stor viden om turisme og de tre kommuners muligheder ved at arbejde på tværs.

Naturparkrådets møder

Afholdes 3 – 4 gange årligt. Se referater på denne side.

Dokumenter

Kommissorium-for-Naturparkrådet-2018_Jan18