Naturpark Lillebælt’s Formål

Det vil Naturpark Lillebælt (Mission):

”Sammen skaber vi et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.”

I 2022 er Naturpark Lillebælt (Vision):

* Kendt for sin unikke marine og kystnære natur symboliseret ved marsvinet.

* Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivillige samarbejder om at bevare og udvikle vores natur, erhverv og skabe flere kultur- og naturoplevelser.

* Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem banebrydende læringsoplevelser og forskning.

Visionen gennemføres via en 5-årig Naturparkplan som er vedtaget i de 3 byråd.

Naturparkplan 2018-2022 – se den her

Projekter der p.t. er prioriteret i Naturpark Lillebælt 2018-2022,

hertil kommer de mange projekter som kommunerne og andre er igang med i området og som vil indgå i naturparkplanen. 

Få et overblik her: Projekter og tilskud