Projekt: Nye naturrum i Naturpark Lillebælt

Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur. Med midler på 1,1 mio kr. fra Friluftsrådet er vi nu meget nærmere 3 nye naturpark-rum i Naturpark Lillebælt.

Projektet er nu påbegyndt i starten af 2018 og forventes afsluttet i slutningen af 2019. Vi opdaterer denne side når der sker mere.

Temaerne for de 3 naturrum er:

Fugle og friluftsliv – Havet og friluftsliv – Kystlandskab og friluftsliv. Der placeres et naturpark-rum i hver kommune.

Naturrum ved Solkær Enge og Skibelund

Det første Naturrum skal ligge ved udløbet fra Solkær Enge og skal kunne fungere som et fuglekiggertårn, stjernekiggested og som et mødested for naturparkens besøgere. Fortællingen om Solkær Enge er dets fantastiske fugleliv, hvor hundredvis af svømme- og vadefugle holder til. Området er i den forbindelse blevet et attraktivt sted at begive sig hen for rovfugle, som ofte kommer til syne på engene til glæde for naturparkens besøgere. Når mørket falder på, skaber området desuden mulighed for observationer af himmelrummet uden forstyrrende baggrundslys.

Naturrum ’Marsvinet’

Det andet Naturrum skal placeres i Kanalbyen ved Lillebælt, som er et centralt sted i Fredericia by. Idéen med dette naturrum er, at der skal laves en mobil grejbank og informationsrum, der visuelt skal ligne et marsvin udefra – en fisk og desuden symbol, der kendetegner vandet omkring Lillebælt og især Kanalbyen, som er et meget populært fiskersted. Naturrummet skal indeholde plancher med information om fiskeri, fisk, hele økosystemet med mere, hvilket skal gøre den besøgende klogere på livet under vandet.

Naturrum for kystlandskab og geologi i Naturpark Lillebælt

Det tredje Naturrum skal paceres ved Røjle Klint, som er et af de bedste steder i landet at opleve

Røjle Klint rejser sig 40 m over havet.

efterdønningerne fra istiden. Baggrunden for Naturrummet er at bidrage til en forståelse af områdets særlige natur. Naturrummet skal rumme digital formidling af områdets særlige kvaliteter samt fortællinger om naturparkens geologi og kystlandskab. Ligesom i Naturrummet ved Kanalbyen skal der laves en grejbank, hvor der kan lånes grej i form af eksempelvis kikkerter, så de besøgende også kan få oplevelsen af at se de mange marsvin, der holder til i Lillebælt.

Vi udvikler de tre rum sammen

Det helt særlige ved naturen omkring Lillebælt er vandmiljøet, der omgiver bæltet. Her er kommunerne i samarbejde med lokale friluftslivsforeninger, dykkere, kajakklubber, lystfiskere, de kommunale samt de private naturvejledere allerede i færd med at forbedre formidlingen af vandfriluftslivet i området.

”Ved at få lokale ambassadører ved de tre naturrum, håber vi at nå ud til endnu flere med vores budskab om at opleve og passe på den unikke natur vi har i og omkring Lillebælt,” siger Merete Nørgaard, projektkonsulent Naturpark Lillebælt.

Projektet er drevet af frivillige ildsjæle bestående af lokale foreninger, borgere, grønne organisationer og lokaludvalg og styrelser. Hertil vil kommunerne stå for driften af Naturrummene med hjælp fra de lokale.

Læs mere hos Friluftsrådet

Kontakt Merete Nørgaard på tlf.: 88 88 48 34