Året der gik 2016

Statusrapportering over, hvad der er sket i Naturpark Lillebælt det seneste år – 2016. Rapporten er delt op i følgende afsnit; Arrangementer, Projekter og Formidling. Under arrangementer beskrives de overordnede arrangementer, som naturparken har stået for eller deltaget i. Under projekter ses, hvilke overordnede projekter der er arbejdet med i det forgangne år. Under formidling ridser vi de største formidlingsindsatser op, som er bedrevet i regi af naturparken. Vi håber rapporten kan danne et billede og overblik over, hvilke overordnede indsatser der har været arbejdet med i 2016.

Arrangementer

APRIL – Rands Fjord rundt på cykel

Rands Fjord er en del af Naturpark Lillebælt. I april blev der arrangeret en cykeltur rundt om Fjorden. Undervejs på den ca. 20 kilometer lange tur kunne man høre om landskabet, naturen og kulturen, levende fortalt af naturvejleder Bjarne Christensen, en del af Naturparkens formidlingsteam og kulturarvsvejleder Mikael Holdgaard Nielsen, medlem af Naturparkrådet. Turen blev afholdt af Det Grønne Fredericia.

 

 

• MAJ – Skovens dag på Trelde Næs

Søndag den 1. maj afholdt Fredericia Kommune Skovens dag. Med omkring 700 gæster blev arrangementet et tilløbstykke med oplevelser for både store og små. Naturligvis kunne man møde Naturpark Lillebælt på dagen. Naturparken var repræsenteret med en stand, hvor der bl.a. blev delt gratis Naturpark-drager ud. Der ud over var Naturparken blandt andet med til at promovere den helt særlige kulturhistorie, som knytter sig til området. Repræsenteret ved Mikael Holdgaard Nielsen, medlem af naturparkrådet.

• MAJ – Lystfiskeriets dag

Søndag den 15. maj afholdte Naturpark Lillebælt ”Lystfiskeriets Dag”. Målet var at man kunne møde op på havnen i Middelfart og få masser af tips og tricks fra en erfaren lystfisker og høre naturparkens vejleder fortælle historier om de fisk, der blev fanget. Der var opstillet et klappebassin, så man kan opleve havdyrene tæt på. Der var omkring 40 fremmødte på dagen.

• MAJ – Havnens dag

I Kolding og Fredericia deltog Naturpark Lillebælt i arrangementer på havnen. Projektet Vild Med Vand er et projekt støttet af Nordea-Fonden og drevet af de lokale foreninger. Målet er at få fokus på det aktive liv ved vandet. Arrangementerne gentages i 2017.

 

• MAJ – Biodiversitetsdagen i Hejlsminde

Naturpark Lillebælt var repræsenteret på biodiversitetsdagen til windsurfing regatta i Hejlsminde. Her kunne du høre om, hvad Naturpark Lillebælt er, få en naturparkdrage, flotte postkort og fange en krabbe og undersøg området for dyr og planter – inklusiv det opstillede ”klappe-bassin”.

https://www.youtube.com/watch?v=Q8SI-wMC5V8&feature=share

• JUNI – Åbent forskerskib på Fredericia havn

Aarhus Universitet og Naturpark Lillebælt inviterede ombord på forskningsskibet Aurora i Gammel Havn i Fredericia. Skibet var ”ladet” med forskere og studerende fra Aarhus universitet.
Interesserede fik rundvisning på udvalgte dele af skibet, demonstration af videnskabeligt udstyr samt fremvisning af dug-friske observationer og prøver fra Lillebælt. AURORAS besætning var utroligt engagerede i fremvisningen og de gav de fremmødte et spændende kik ind i forskningsverdenen. Omkring 50 besøgende fik en spændende og meget informativ rundvisning på skibet, der var i Lillebælt for at gennemføre et undervisningstogt. De besøgende fik blandt andet indsigt i et forskningsskibs funktioner og observationer og målinger fra Lillebælt.

https://www.youtube.com/watch?v=L_wfIi5amrk

• JUNI – Lillebælts Hemmeligheder

Fredericia Kommune og Naturpark Lillebælt satte for andet år i træk i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, dykkerklubben Aktiv, Fredericia Kajaklub og Danmarks Naturfredningsforening fokus på livet i Lillebælt med en dag fuld af oplevelser i og omkring Lillebælt ved Lyngsodde under den nye Lillebæltsbro i Fredericia.
Rigtigt mange havde en skøn dag ved vandet, hvor man kunne både snorkle, dykke og sejle kajak i det våde element eller blive på land og smage lækre fisk, klappe en krabbe eller fiske. Endelig kunne man prøve sin viden om naturen i Naturpark Lillebælt af ved tippe en 13’er.

I alt var der ca. 300 mennesker og en flok marsvin, der trodsede blæsten og lagde vejen forbi Lillebælts Hemmeligheder til en fantastisk dag. Vi glæder os allerede til næste års arrangement i Kolding.

http://www.wwf.dk/kampagner/opdag_havet/

https://www.facebook.com/naturparklillebaelt/posts/1780371505531824

• JULI – SEPTEMBER – Kystvandringer, strandsafari og snorkel-fysik

Naturparken har hen over sommeren kunnet tilbyde et hav af arrangementer – I alt 20 programsatte arrangementer. Arrangementerne har spændt vidt fra kystvandringer, strandsafari og livet på det lave vand til besøg på renseanlæg.

Kystvandringerne var et nyt koncept for 2016 – der blev gennemført i alt 6 kystvandringer på forskellige strækninger langs med Lillebælt. Naturvejledernes fokus har været at udvikle et fælles koncept for formidling og branding af Lillebælts smukke og storslåede kyster, kædet sammen med fortællinger om geologien, kulturhistorien og den kystnære natur.

Målet er at der på sigt kan tilbydes kystvandringer, som strækker sig hele vejen rundt langs naturparken, med fokus på forskellige temaer – fx spis Lillebælt, plastisk ler, marsvin mv. Kystvandringerne har primært været målrettet turister og borgerne i området. I forhold til skolerne samarbejder naturvejlederne i naturparken især omkring undervisning af mellemtrinnet og det marine liv under overfladen i Lillebælt.

I 2016 har der været særligt fokus på udvikling af et nyt koncept kaldet ”snorkel-fysik”. Eleverne iføres våddragter og skal løse opgaver, som de finder på opgaveark på havbunden. Konceptet videreudvikles i 2017.

• SEPTEMBER – Naturens dag

Naturens Dag 2016 blev afviklet i det skønneste og smukkeste solskinsvejr søndag den 11. september. Indenfor NATURPARK LILLEBÆLT var der aktiviteter både ved Skærbæk i Fredericia og flere steder i Middelfart.

I år var niende gang, der blev holdt Naturens Dag i Middelfart. Dagen blev åbnet på Strib Idrætsefterskole med Anders og Katrine fra Ramasjangs Lille Nørd. Herefter gik det løs med aktiviteter i fire klynger: Staurby Skov. Føns, Ronæs & Køstrup, Middelfart & Strib, med i alt 35 forskellige friluftstilbud i naturen.

Ved Skærbæk Strandpark blev alle landkrabber og vandhunde budt velkomne til Naturens Dag. Her var det Skærbæk Bådeklub, der i samarbejde med den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening og naturformidlerne i NATURPARK LILLEBÆLT, som stod for en fantastisk dag for hele familien. En dag, hvor man både kunne prøve grejbankens stand up paddle boards, blive klog på naturens madkammer med en guidet tur langs med kysten eller opdage krible krable livet i skovbunden. Elbodalens Lelaug, gav mulighed for at prøve kræfter med le. Der ud over var der aktiviteter med Skærbæk Spejderne, Kajakklubben og Taulov Motion og Outdoor Skærbæk.

Se indslag fra en suveræn dag med friluftsliv her: https://www.youtube.com/watch?v=mmP0TcUmELI

• SEPTEMBER – EU-projekt om nordisk frilufts- og kulturudveksling

Den 1.september deltog NATURPARK LILLEBÆLT i en begivenhed på HTX Lillebælt, hvor klasser fra Lillebælt, Norge og Grønland skulle præsentere deres ideer til friluftsaktiviteter og oplevelser i en naturpark.

På HTX Lillebælt fortalte eleverne om deres ideer til vandcykler i Lillebælt, træklatring i skovene, rappelling på den gamle Lillebælts bro m.m. Fantastiske ideer som NATURPARK LILLEBÆLT er meget glade for.

Læs mere her: http://frdb.dk/article/20160903/ARTIKLER/160909768

• JANUAR- AUGUST – Dialogmøder med lodsejerne i Naturpark Lillebælt

Lodsejere og borgere har i løbet af året haft mulighed for at komme i dialog omkring Naturpark Lillebælt. Blandt andet omkring indholdet i naturparken og afgrænsningen af naturparken.

Åbent Hus om Naturpark Lillebælt i Fredericia.

Den 25., 26. og 27. august inviterede Fredericia Kommune til åbent hus om NATURPARK LILLEBÆLT. Det foregik i ”Det Grønne Rum”, et mødested i Midtbyen, hvor man kan udveksle grønne tanker og idéer.

Lodsejere, foreninger og interesseorganisationer, som kunne have interesse i Naturparken, var inviterede. Projektmedarbejder Annemette Bargum fortæller:

”Vi fik en god snak med lodsejere om afgrænsning af naturparken og hvad naturparken indebærer. Der blev også talt om konkrete projekter, som kunne understøtte friluftslivet”

Ved Åbent Hus arrangementet, deltog landbrugskonsulent fra Kolding Herreds Landbrugsforening, Morten Knutsson, som også er medlem af Naturparkrådet.

Dialogmøde i Kolding den 7. juni

Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Kommune inviterede alle jordbrugere med mere end 1 ha jord inden for naturparkens afgrænsning, til dialogmøde i Landbrugsforeningens lokaler. Projektmedarbejder Bente Møller Jessen fortæller:

”Vi fortalte om, hvad en naturpark er, hvad det betyder og hvilke muligheder, det kan give. Vi fortalte også om de projekter, vi har gang i, og dem vi har planer om indenfor Naturparken. Resultatet af mødet var, at vi fik mange input til afgrænsningen, og en diskussion om, hvad frivillighed betyder i naturparken.”

På mødet blev det drøftet, om det ville give mening for lodsejerne, at oprette en dialoggruppe, som både kunne følge arbejdet med naturparken og komme med indspark til mulige projektideer. Der blev nedsat en gruppe med 3 medlemmer.

Dialogmøder i Middelfart

I Middelfart har der siden december 2015 været afholdt 3 offentlige dialogmøder. Deltagelsen har ligget på mellem 100 og 200 personer. I forlængelse af møderne blev der nedsat 3 dialoggrupper, der repræsenterer synspunkter og ideer til projekter fra forskellige områder inden for naturparken.

Vi har hen over foråret og sommeren mødtes med de enkelte dialoggrupper for at drøfte deres ideer og vinkel på naturparken. Projektleder Niels Ole Præstbro udtaler:

”Det giver en super god viden, at have denne uformelle snak med naturparkens ”indbyggere” – det er vigtigt, at vi lytter til både de gode ideer, de lokale fortællinger, men også bekymringerne – kun på den måde kan vi sammen skabe en naturpark, som giver mening og som vi sammen kan udvikle i de kommende år.”

Projekter

• Viden om Lillebælt

Projektet Viden om Lillebælt skal undersøge, hvilken viden der er vigtig, så vi bæredygtigt kan benytte og beskytte Naturpark Lillebælt, og hvordan denne viden kan vises. Viden om Lillebælt har fået tilskud fra Friluftsrådet og Nordeafonden og afsluttes i dec. 2016. Styregruppen har besluttet, at Viden om Lillebælt fortsætter som en del af Naturpark Lillebælt, baseret på dette delprojekts resultater. Projektet bliver indskrevet i Naturparkplanen 2018-2022.

Målet med projektet har været at tilgængeliggøre marin viden og udvikle et vidensgrundlag fx en webapp, som kan benyttes i forvaltning- og formidlingssammenhænge i marine naturparker, til at fremhæve balancen mellem benyttelse og beskyttelse.

Projektet tager udgangspunkt i Naturpark Lillebælt og undervejs i projektet er alle erfaringer opsamlet, således at der kan udarbejdes guidelines og anbefalinger, som kan have værdi for andre marine naturparker, der står med samme ønske om et vidensgrundlag, udarbejdet i samarbejde med lokale kræfter.

Anbefalingerne og konklusionen fra de involverede samarbejdspartnere og styregruppen er;

Data skal vedligeholdes ved kilden og flyde til forvaltningernes forskellige GIS via wfs/wms. Gerne fra en fælles database som opdateres med data fra kilderne dagligt, for at undgå performanceproblemer. I Naturpark Lillebælt vil vi forsøge, at forankre den marine viden om Lillebælt ved at bruge data i konkrete oplevelser og formidlings-events som fx Naturens dag, forskerkonference eller artikler/nyheder baseret på analytisk journalistik af data.

• Marsvineobservationsposter

Der har i 2016 været arbejdet en del med at sætte fokus på viden fra under overfladen i Lillebælt. Indsatsen har især kredset om et projekt der sætter fokus på marsvin, Lillebælts unikke vand- og strømforhold og vigtigheden af miljøet i hele området for især marsvinebestanden, men også for Lillebælts øvrige flora og fauna.

Ideen er at der skal etableres 3 individuelle formidlingsplatforme/marsvineposter. De placeres 3 forskellig steder i hver af de tre kommuner i ”vandkanten” af Naurpark Lillebælt. Det handler om at få folks øjne og øre åbne for, hvad der sker under overfladen i Lillebælt, særligt for marsvinene. Infoplatformen skal vække folks interesse for Lillebælt. Den skal indeholde informationer, der oplyser og aktiverer de folk som kommer forbi stedet.

Det er besluttet at den internationale hvalkonference for havforskere afholdes i Middelfart i begyndelsen af maj 2017 (Tovholder: Århus Universitet). Et Engelsk firma vil i den forbindelse sponsorere hydrofoner til observationsposterne.  Målet er at etablere en demo-info-platform, med inddragelse af andre ”on-line” data fra Lillebælt. Indvielse skal ske til hvalkonferencen og der er et ønske fra forskerne om at data kan udstilles ved Jollehuset på Gl. havn i Middelfart. Når demo-info-platformen er testet, etableres en permanent platform og der etableres 2 lignende platforme to andre steder i Lillebælt.

• Naturparkplanen

Lige nu arbejdes der i sekretariatet for Naturpark Lillebælt med at skrive Naturparkplanen for NATURPARK LILLEBÆLT 2018-2022. Planen skal vise, hvad indholdet i naturparken er, vores mission, vision og hvilke konkrete projekter vi konkret vil arbejde med. Planen er et krav fra Friluftsrådet for at blive optaget under mærkeordningen DANSKE NATURPARKER. Det er også et krav fra Friluftsrådet, at naturparken har en præcis geografisk afgrænsning, derfor er dette også blevet drøftet. Dialogen har betydet visse ændringer i afgrænsningen. Enkelte områder er blevet taget ud og andre er kommet med. Blandt andet er et større område ved Eltang og et større område ved Strårup kommet med og Wedellsborg Gods har sagt ja til, at dele af deres arealer indgår i naturparken.

I forbindelse med for-høringen af udkast til Naturparkplanen har der været utrolig stor opbakning, konstruktive tilbagemeldinger og hjælp til skrivearbejdet fra lokale aktører, Naturparkrådet, styregruppen og fagfolk i de tre kommuner. Vi tilskriver blandt andet den omfattende tilbagemelding, den gode dialog vi har med lodsejerne rundt omkring i naturparken.

Forslag til Naturparkplan og afgrænsning af naturparken kommer i offentlig hørring i april/maj 2017. Herefter kan det vedtages endeligt i de 3 byråd i september/oktober 2017. Ansøgningen om at blive Dansk Naturpark sendes i oktober 2017 og det positive svar kommer forhåbentlig inden jul 2017.

Formidling

• Lillebælts hemmeligheder – en perlerække af film

I august blev der taget hul på de første optagelser under dæknavnet “Lillebælts hemmeligheder”. I en programserie på i alt 5 bliver du taget med på eventyr langs kystlinjen og under overfladen i Lillebælt. Serien er produceret i et samarbejde mellem TV Kolding, Ocean Adventures og Naturpark Lillebælt. I hvert af de 5 programmer er der sat fokus på et helt unikt sted i og omkring Lillebælt, hvor vi får et indblik i Lillebælts fantastiske hemmeligheder. De fantastiske filmoptagelser kan ses på naturparkens hjemmeside, FB-side og på TV-Koldings Hjemmeside.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf0QGfYR3gbm5cFtaeXb9paTHF8t7HYw4

• Merchandise fra Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt har i 2016 haft succes med at uddele merchandise – primært postkort, drager og caps.

Foto: Ulrik Westphal

Foto: Ulrik Westphal

I foråret 2016 udgav naturparken en række postkort med dyr fra Lillebælt, som kan fås på biblioteker i Middelfart, Kolding og Fredericia. Her kan du få et postkort med en eremitkrebs, en stankelbenskrabbe, en havørred og en række andre dyr, som man normalt ikke kan få øje på. Det myldrer med liv i vores Lillebælt.

Hvide drager med Naturpark logo’et har været enormt populære blandt børn og voksne, når vi deler dem ud til vores arrangementer.

På de bedste solskinsdage har vi også kunnet sælge vores caps med Naturpark –logo.

Der er naturligvis også produceret store bannere og beachflag med Naturpark Logo. Disse medbringes som branding materiale ved alle vore arrangementer.

• Naturpark Lillebælt – Naturformidling

Status for Naturpark Lillebælts naturvejleder i 2016, i alt 0,3 ÅV.

Nedenstående punkter er særligt værd at fremhæve:

  • Kystvandringer og blå flag arrangementer: Det lykkedes i 2016 at lave en samlet indsats på sommerens blå flag arrangementer – det er et super godt sted at synliggøre samarbejdet i de tre Naturpark Lillebælt Kommuner. Der er i formidlingsteamet enighed om, at vi arbejder videre med konceptet i 2017.
  • ”Lillebælt under overfladen – fra forskning til formidling” og ”Viden om Lillebælt”: Der er oparbejdet et virkelig godt samarbejde med og netværk til forskere o.a. med stor viden om Lillebælt og lyst til at dele denne viden. Dette er et igangværende projekt som giver stor værdi til naturvejledningen og til formidlingen af Lillebælts fortræffeligheder.
  • ”Lillebælts hemmeligheder”: Samarbejdet med TV Kolding og Oceanadventures har været et virkelig godt projekt. Det har fået stor opmærksomhed og brander Naturpark Lillebælt rigtig godt.
  • Derudover er der arbejdet med Naturparkplanen, artikler til lokalpressen, arrangementet ”Lillebælts hemmeligheder”, udarbejdelse af årshjul for naturvejledning i Naturparken, De unge naturparkguider (der er dog ikke sat noget konkret forløb i gang i 2016), Snorkelfysik til skolerne, løbende materiale til hjemmeside og facebook og så er der netop taget hul på udviklingen af en drageevent med tilhørende drageforløb for skolerne.

• Studietur til Tyske naturparker

Danske Naturparker var på studietur i Nord Tyskland i juni. Friluftsrådet og Nordea-Fonden stod for arrangementet. Bussen blev fyldt med medarbejdere fra kommuner og naturparker, Friluftsrådets kredsmedlemmer, medlemmer af nationalkomiteen og Friluftsrådets bestyrelse, og vi drog af sted mod inspirerende viden, masser af nye ideer og et uvurderligt netværkssamarbejde.

https://www.facebook.com/danskenaturparker/posts/963495563768509