Geologien

I Lillebælt området findes nogle af de bedste steder i landet, hvor man kan opleve, hvad der skete i Danmark under istiderne. Bæltet er i sin nuværende form dannet ved afsmeltning af isen fra den sidste istid for ca. 10.000 år siden. På grund af de skiftende kulde- og varmeperioder, blev området flere gange dækket af tykke ismasser, der blev skubbet frem fra nord og øst. Aflejringer fra tre istider er synlige, og der er ler og sand aflejret for 25 millioner år siden i havet.
Området er især formet af Lillebælt gletcheren, der trængte frem sydfra under sidste istid. Gletcherens randmoræne når ved Skamlingsbanken op i en højde af 113 m. Under isen har smeltevandet udgravet flere tunneldale, som senere er blevet overskyllet af havet og nu udgør Kolding og Haderslev fjorde og Hejls Nor. Det havdækkede morænelandskab er i større eller mindre grad blevet påvirket af strøm og bølgeslag. Flere af kysterne langs Lillebælt står derfor med stejle, eroderede klinter. Her kan nævnes Trelde Næs, som er en halvø mellem Vejle Fjord og Lillebælt. På sydsiden findes en lang kyststrækning med klinter som konstant skrider ud i vandet. De meget ustabile forhold giver vældprægede skredteresser, åbne skredområder m.v., tilsammen giver det skoven et særpræg og bevarer et højest særegent naturindhold.

Er du mere interesseret i Lillebælts spændende geologi, og i hvordan Danmark egentligt er blevet til, så tag et kig på denne artikel her fra videnskab.dk. der fortæller om netop dette. Du kan også se en masse spændende film om dansk geoforskning, ligesom filmen herunder om området ved Lillebælt, på http://www.undergroundchannel.dk/.

Chilbal Film har lavet en spændende dokumentar, der hedder ’Når Landet skaber sig’. Du kan se et klip fra den om klinterne ved Lillebælt nærmere bestemt Røjle Klint lige her.

 

Foto: Ole Klottrup

Foto: Ole Klottrup