Ny naturparksformand inviterer på bobler, gopler og ”tattoos”

Den nye formand for Naturpark Lillebælt Christian Bro inviterer til nytårskur onsdag den 30. januar. Her vil det samlede naturparkråd lade sig ”tatovere” med parkens logo for at skyde det nye natur-år godt i gang.  

Naturpark Lillebælt kan nu se tilbage på det første år som naturpark og frem mod et hav af nye oplevelser for borgere og turister i Lillebæltsområdet. I år er det Fredericia-politiker og miljø- og teknikudvalgsformand Christian Bro, der sidder i formandsstolen for Danmarks største marine naturpark. Den nye formand er vært ved Naturpark Lillebælts nytårskur, hvor han vil fortælle om de projekter, som er på vej til området.

 ”I mit formandskab vil jeg især lægge vægt på at få involveret så mange frivillige kræfter som muligt, så vi sammen kan udvikle naturparken med mere natur og flere oplevelser. Vi kan jo se, at vores aktiviteter smitter positivt af på foreningslivet. Det er blandt andet lykkedes lokale foreninger i naturparken at rejse penge til både vinterbadere, kajakroere og vandrere, netop fordi placeringen i Naturpark Lillebælt er så enestående, ” siger Christian Bro, som overtager formandsposten efter Eea Haldan Vestergaard fra Kolding Kommune.

Christian Bro Naturparkformand 2019

 

 

 

 

 

 

Et af de projekter, som er på tegnebrættet er tre nye naturrum omkring Lillebælt. Her vil borgere få mere viden om det konkrete sted, de befinder sig på, ligesom de bliver inviteret til at se de øvrige naturperler, der ligger lige om hjørnet. Det er målet med projektet, at borgere og turister skal få endnu mere lyst til at gå på opdagelse i områdets særegne natur.

Fakta: Om Naturpark Lillebælt

  • Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner og er Danmarks største marine naturpark
  • Naturpark Lillebælt er på størrelse med Langeland og strækker sig fra Trelde Næs til Hejlsminde
  • Naturrådet under Naturpark Lillebælt arbejder for at formidle områdets storslåede natur, og samtidig bidrage til, at flere – lokale og turister – får glæde af naturen.

Læs mere om naturparken her: https://www.naturparklillebaelt.dk/

 

Yderligere oplysninger:

Formand for Naturparkrådet: Christian Bro, christian.bro@fredericia.dk Tlf. 2085 0192

Naturparksekretær: Niels Ole Præstbro niels.olepraestbro@middelfart.dk Tlf. 2974 3766

 

Et hav af oplevelser og projekter i naturparken

Naturpark Lillebælt har et års fødselsdag. Hvad har vi nået i det første leveår?

”Til trods for, at naturparken kun er et år gammel er vi er kommet rigtig godt i gang og har i høj grad skabt et hav af oplevelser”, udtaler Eea Haldan Vestergaard, formand for Naturpark Lillebælt ”Det er helt fantastisk at se, at vores arbejde med naturparken allerede har resulteret i fondsstøtte til spændende projekter, både til naturparkens egne projekter og til flere frivilliggruppers projekter”.

Læs mere om årets aktiviteter under overfladen, de gode projekter, som får støtte og et hav af oplevelser… 

Året der gik i Naturparken 2018

Indvielse af naturparken i februar 2018

 

 

Nye naturrum i naturparken på vej

Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur

At Naturpark Lillebælt har fået midler fra Lokale & Anlægsfonden betyder, at arbejdet med at etablere tre nye naturrum i Naturpark Lillebælt nu kan sættes i gang. Friluftsrådet har tidligere givet tilsagn om midler til projektet.

De tre nye Naturrum i Naturpark Lillebælt bliver startskuddet til de mange nye initiativer der skal igangsættes i naturparken. Det bliver starten på at synliggøre området både lokalt og nationalt og ikke mindst det første eksempel på, hvordan naturparken fremover vil arbejde på at mobilisere de mange gode kræfter der findes ude i lokalområderne.

Der placeres et naturrum i hver kommune med hver sit tema:

  • Fugle og friluftsliv
  • Havet og friluftsliv
  • Kystlandskab og friluftsliv

Med de tre nye Naturrum vil vi udbrede kendskabet til områdernes mange oplevelser, naturperler og kulturhistorie. Målet er desuden at få os til at holde af og passe på områdets værdier.

De besøgende skal gennem den planlagte formidling gøres nysgerrige og blive inspireret til på egen hånd at søge videre ud i området for at opleve eller være aktive. Muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen vil også blive formidlet i naturrummene. Naturrummene er placeret tæt på havet, hvorfor det er muligt at være aktive både til vands og til lands.

Naturrummene skal desuden være udgangspunkt for formidlingsture i området.

Ved Solkær enge etableres et naturrum med temaet “fugle og friluftsliv”. Naturrummet skal ligge ved udløbet fra Solkær Enge og skal kunne fungere som et fuglekiggertårn, stjernekiggested og som et mødested for naturparkens besøgere. Fortællingen om Solkær Enge er dets fantastiske fugleliv, hvor hundredvis af svømme- og vadefugle holder til. Området er i den forbindelse blevet et attraktivt sted at begive sig hen for rovfugle, som ofte kommer til syne på engene til glæde for naturparkens besøgere. Når mørket falder på, skaber området desuden mulighed for observationer af himmelrummet uden forstyrrende baggrundslys.

 

I Kanalbyen i Fredericia etableres et naturrum med temaet “Havet og friluftsliv”. 
Ideen med dette naturrum er, at der skal laves en mobil grejbank og informationsrum, der visuelt skal ligne et marsvin – et symbol, der kendetegner vandet omkring Lillebælt. Oplevelsen for den besøgende er ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet mm., hvilket skal gøre den besøgende klogere på livet under vandet.

Røjle Klint får et naturrum over temaet “kystlandskab og friluftsliv”. Røjle Klint er et af de bedste steder i landet at opleve efterdønningerne fra istiden. Aflejringer fra tre istider er synlige. En vandretur fører de besøgende forbi den sjældne 37 meter høje Røjle Klint. Kysten er speciel. Jorden skrider, falder og løber fra alle vinkler. Træerne hænger med kronen nedad eller har rødderne strittende ud i intetheden. Geologien er særegen i Danmark. Baggrunden for Naturrummet er at bidrage til en forståelse af områdets særlige natur.
Øverst i de stejle klinter graver digesvalerne dybe redehuller ind i gruslagene.

Flere naturrum
På sigt etableres Naturrum ved alle de særlige hotspots i Naturpark Lillebælt. Naturrum med hver sit tema der repræsenterer områderne. Designet af det enkelte naturrum skal tilpasses områdets værdier og tema, men samtidig skal alle naturrummene have et fælles udtryk som er helt særligt for Naturpark Lillebælt.

Marsvinet som er Naturpark Lillebælts symbol bliver også et element i formidlingen i alle Naturrummene.

 

Yderligere information kontakt: Projektkonsulent Merete Nørgaard merete.norgaard@middelfart.dk

 

Hvad er Naturrum?

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler ”det lokale særpræg”. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker .

 

Drager over Skamlingsbanken

Onsdag den 17. oktober 2018 bliver himlen over Skamlingsbanken forhåbentligt fyldt med små og store drager, når Naturpark Lillebælt inviterer til drageevent kl. 13 -16.

Naturpark Lillebælt inviterer alle børn og voksne til at komme ud og nyde vinden, sætte sin egen drage op, låne en drage eller selv bygge en drage af de genbrugsmaterialer, som står til rådighed for alle de kreative dragebyggere, der kommer forbi.

Mød Naturpark Lillebælts naturvejledere og få en snak med formanden for naturparken Eea Haldan Vestergaard, der fortæller mere om naturparken og alt det, du kan opleve i Danmarks største marine naturpark. Du kan også høre mere om planerne for Skamlingsbanken, der er Sønderjyllands højeste punkt og få inspiration til en gåtur ud i det storslåede landskab, mens dragerne svæver på himlen.

Adressen er Skamlingsvejen 123, 6093 Sjølund. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage

 

Naturpark Lillebælt vil skabe balance i havet – flere torsk og færre krabber

Formand for Naturpark Lillebælt og V-politiker fra Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard er klar til at søge store danske fonde som VELUXFonden og Nordeafonden om et projekt, der kan skabe bedre balance i Lillebælt og fjordene.

Lige nu er der megen omtale af de mange krabber der findes i fjorde og bælter i Danmark, særligt i trekantområdet. Medlem af naturparkrådet for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch får mange krabber i nettet og forsøger at sælge dem og dermed få lidt økonomi i krabberne, som ellers bare smides ud igen.

Men vi skal fokusere på hele økosystemet for, at vi for alvor kan gøre noget ved de mange krabber. Vi skal skabe bedre balance mellem krabber og de fisk, der spiser krabber fx torsk. Torsken er også en fisk, som fiskerne savner i Naturpark Lillebælt, så derfor går hele naturparkrådet, fiskere, forskere, naturfolk og byrådene i gang med at gøre forholdene bedre.

Naturparkrådet afholdt møde torsdag d. 20. september i Fredericia, hvor de mange krabber og ubalancen i fjord og bælt blev drøftet.

Eea Haldan Vestergaard fortæller:

– Vi vil som naturpark søge midler til at gå i gang med et projekt, vi kalder Bælt i balance. Vi vil gerne lave konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø – hele fundamentet for naturparken. Det er vigtigt for fiskere, borgere og turismen. Det konkrete kunne fx være nye stenrev, at plante ålegræs eller lave frivillige fredninger for fiskeri. Men vi skal også have forskningen med, så vi ved, hvad der virker, og hvordan det hele hænger sammen – fra havstrømme, over fisk til hvaler og sæler. Målet er flere store torsk i Lillebælt – så de kan spise krabber, og så vi får en bedre balance i havet.

Projektet vil desuden søge penge til at formidle denne nye viden og forskning om havet ud i naturparken, ud til borgere og foreninger. Forskerne formidler deres viden og inspirerer til oplevelser og læring og får også selv informationer fra borgerne om havet.

Forskerne kommer med løsninger.

Seniorforsker Jon Svendsen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) er med i projektet og har gode ideer til, hvad der vil virke i Lillebælt. Forskning fra stenrev i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev viser, at flere stenrev giver flere torsk og færre krabber. Og færre krabber vil formentlig fremme ålegræs, som er gode skjulesteder for fiskene. Små torsk overlever bedre og vokser hurtigere, når der er meget ålegræs. Undersøgelserne er baseret på undervands-optagelser, der kan ses her

Udover DTU Aqua er forskere fra Aarhus Universitet og fra Marine Science & Consulting med i projektet for at forske i marsvin og havstrømme.

Vi sikrer et bedre og sundere hav

Projektet har et samlet budget på ca. 30 mio. kr. og de tre kommuner skal selv medfinansiere en del af det. De tre kommuner i Naturpark Lillebælt vil gerne være med til projektet. –

–  Vi ser vores hav og kyst som en unik egenskab ved vores kommuner. Vi nyder som borgere at bo her ved havet og tjener penge på turisme og erhverv knyttet til havet – Vi mener i naturparken, at vi skal investere noget i at få et bæredygtigt hav – og vi håber meget at få politikere og fonde med på den vision.

Slutter Eea Haldan Vestergaard.

Skibsvrag i Gudsø Vig

På bunden af Gudsø Vig ligger et skibsvrag. Hvad er det for et skib, og hvorfor ligger det der? Det forsøgte en gruppe internationale studerende i marinarkæologi at finde ud af på deres sommerskole. Sommerskolen er arrangeret af Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg med hjælp fra Naturpark Lillebælt.
De arkæologiske undersøgelser passer fint i tråd med Naturpark Lillebælts interesse i at formidle Lillebælts enestående kystnære og maritime kulturarv. Lillebælt kan betragtes som en kulturhistorisk landevej gennem historien med sin funktion som bl.a. transport og handelsvej.

Det faktum, at Lillebælt er en snæver tragt med adgang til og fra Østersøen, har langt tilbage i historien givet anledninger til magtdemonstrationer og kontrol over området. Naturparken finder det vigtigt at få fortalt de mange historier om Lillebælt fra forhistorien og til i dag. Hvilken historie fortæller skibsvraget på bunden af Gudsø Vig mon?

Foreløbige resultater viser, at der er tale om et mindre fragtfartøj af træ sandsynligvis fra 1800 tallet. Der ligger eks. en masse mursten rundet omkring skibet, der måske også kan indikere, hvornår skibet sådan cirka er fra. Vi venter spændt på hvad forskerne finder frem til.

Nyt Fiskenetværk i Lillebælt

I april 2018 så et nyt netværk dagens lys. I samarbejde med Destination Lillebælt har vi taget initiativ til ”Lillebælts Fiskevenner” et netværk af virksomheder, der skal styrke lystfiskeriet i området. Netværket er etableret for at dele viden om fisk og fiskeri og gøre opmærksom på bæredygtig fiskeri.

Hos Lillebælts Fiskevenner kan du fx få udleveret en flersproget fiskeguide ”Fishing Lillebælt”, få viden om bæredygtigtig fiskeri (kendskab til mindstemål på fisk og god fiskeskik). Fiskevennerne henviser til hvor fisketegn kan købes og udleverer prognoser om høj- og lavvande.
Du kan se en oversigt over vores Fiskevenner lige her.

Ny snorkelsti på vej

Snorkeldykkere og andre vandhunde kan begynde at glæde sig til en ny undervandssti, som vi er i gang med at etablere ved Trelde Næs. Undervandsstien bliver forsynet med infotavler om livet i Lillebælt.

Der findes allerede tre dykkerstier langs kysten ved Middelfart, som leder snorkel- og flaskedykkerne på undervandstur langs afmærkede ruter. Undervandsstierne er forsynet med vandtætte infoskilte på dansk og engelsk, som fortæller, hvad dykkere kan opleve undervejs.

Kom med på en snorkeltur her https://www.youtube.com/watch?v=y3igJ5mBIa0