Skibsvrag i Gudsø Vig

På bunden af Gudsø Vig ligger et skibsvrag. Hvad er det for et skib, og hvorfor ligger det der? Det forsøgte en gruppe internationale studerende i marinarkæologi at finde ud af på deres sommerskole. Sommerskolen er arrangeret af Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg med hjælp fra Naturpark Lillebælt.
De arkæologiske undersøgelser passer fint i tråd med Naturpark Lillebælts interesse i at formidle Lillebælts enestående kystnære og maritime kulturarv. Lillebælt kan betragtes som en kulturhistorisk landevej gennem historien med sin funktion som bl.a. transport og handelsvej.

Det faktum, at Lillebælt er en snæver tragt med adgang til og fra Østersøen, har langt tilbage i historien givet anledninger til magtdemonstrationer og kontrol over området. Naturparken finder det vigtigt at få fortalt de mange historier om Lillebælt fra forhistorien og til i dag. Hvilken historie fortæller skibsvraget på bunden af Gudsø Vig mon?

Foreløbige resultater viser, at der er tale om et mindre fragtfartøj af træ sandsynligvis fra 1800 tallet. Der ligger eks. en masse mursten rundet omkring skibet, der måske også kan indikere, hvornår skibet sådan cirka er fra. Vi venter spændt på hvad forskerne finder frem til.

Nyt Fiskenetværk i Lillebælt

I april 2018 så et nyt netværk dagens lys. I samarbejde med Destination Lillebælt har vi taget initiativ til ”Lillebælts Fiskevenner” et netværk af virksomheder, der skal styrke lystfiskeriet i området. Netværket er etableret for at dele viden om fisk og fiskeri og gøre opmærksom på bæredygtig fiskeri.

Hos Lillebælts Fiskevenner kan du fx få udleveret en flersproget fiskeguide ”Fishing Lillebælt”, få viden om bæredygtigtig fiskeri (kendskab til mindstemål på fisk og god fiskeskik). Fiskevennerne henviser til hvor fisketegn kan købes og udleverer prognoser om høj- og lavvande.
Du kan se en oversigt over vores Fiskevenner lige her.

Ny snorkelsti på vej

Snorkeldykkere og andre vandhunde kan begynde at glæde sig til en ny undervandssti, som vi er i gang med at etablere ved Trelde Næs. Undervandsstien bliver forsynet med infotavler om livet i Lillebælt.

Der findes allerede tre dykkerstier langs kysten ved Middelfart, som leder snorkel- og flaskedykkerne på undervandstur langs afmærkede ruter. Undervandsstierne er forsynet med vandtætte infoskilte på dansk og engelsk, som fortæller, hvad dykkere kan opleve undervejs.

Kom med på en snorkeltur her https://www.youtube.com/watch?v=y3igJ5mBIa0

Nyt MTB spor åbner 2. september i Staurby Skov

Kom med ud i Staurby Skov og vær med til at indvie det nye mountainbike-spor i Naturpark Lillebælt. Sporet er et blåt spor som er beregnet til alle og som giver en fantastisk naturoplevelse.

Sporet indvies af borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og repræsentant for de frivillige MTBer, som har skabt sporet sammen med Middelfart Kommune.

Severin Kursuscenter giver kaffe og kage til 100 personer. Severin samarbejder om at lave flere MTB-spor i skoven syd for motorvejen.

Baghjulet griller pølser til alle og fortæller om foreningen.

Middelfart Cykel Club fortæller om klubben og arbejdet med de unge ryttere.

Middelfart Kommune fortæller om Staurby Skov bl.a. om forbedringer af stier, de nye p-pladser og natur-forbedringer.

Mødested: Ny parkeringsplads ved Staurbyskovvej overfor indkørsel til Strib Idrætsefterskole. 2. sep. kl 13 – 15.

Tur med vandscooter i Naturpark Lillebælt

I det skønne sommervejr er det dejligt at være på Lillebælt og sejle en smuk tur og kigge efter fx marsvin. Det er også fantastisk at tage vandscooteren, bare vi tager hensyn til hinanden og til dyrene i Lillebælt. Her en opsummering af reglerne anno juli 2018.

Det er tilladt at sejle med vandscooter i naturparken bl.a. øst for Rebæk i Kolding Fjord samt den del af Lillebælt, som ligger nord for Stenderuphage. Der er også et stort område nord for Strib, som kan benyttes.

Det er dog vigtigt at huske på at sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten, så du ikke generer badegæster, roende eller fugle- og dyrelivet.

Når vandscooteren isættes fra kysten, skal sejllads ud til 300 m grænsen ske vinkelret på kysten med en maksimal hastighed på 5 knob (9,3 km/t.)

Områder med generelt sejladsforbud for vandscootere

Der er forbud mod at sejle med vandscooter i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) samt i vildtreservater og fredede områder. Det er for at beskytte naturparkens vilde dyreliv.

Du må derfor ikke sejle i vildtreservaterne i den indre del af Kolding Fjord og på havet mellem den Gl. Lillebæltsbro og Strib – og heller ikke i det store Natura 2000-område syd for Stenderuphage og Skrillinge Strand og ind i bl.a. Gamborg Fjord.

Kommuner og politi i området har lavet kort som viser, hvor der ikke må sejles. Bemærk, at der ikke må sejles nord om Fænø med vandscooter og i området ved Middelfart Marina skal sejlads med alle motordrevne fritidsfartøjer ske med max. 5 knob. Dette kan ses her på kort fra Fyns Politi:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/301E7975-198B-4767-847F-182522615656/0/Fyns_Politi_sejlads2015.pdf

Og på kort fra Kolding Kommune og Fredericia Kommune:

https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/c572906b-1ddd-e611-80cc-005056b95f67.pdf

https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Kyst_og_badevand/Sejladskort_vandscooter.pdf

Syv ting, du skal huske, når du sejler med vandscooter

 1. Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
 2. Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
 3. Max 0,5 promille i blodet
 4. Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
 5. Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
 6. Overhold lokale sejladsbestemmelser.
 7. Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

(Kilde: Søfartsstyrelsen) https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere/Sider/default.aspx

Hvad gør jeg, hvis en vandscooter er på afveje?

Reglerne for sejlads med vandscootere er fastlagt i Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. af 06.01.2012.

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, men foretager ikke tilsyn i “marken”. Det er politiet, som varetager konkrete overtrædelses-sager. Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, kan du give besked til politiet eller kommunen.

God tur derude!

Skøn søndag med Lillebælts Hemmeligheder 2018 på Føns Strand

Ca. 200 besøgende havde fundet vej til skønne Føns Strand for at se Lillebælts Hemmeligheder på en typisk dansk sommerdag med vind, drivende skyer og byger der går og kommer….

Der var gode muligheder for at sætte den berømte Naturpark Lillebælt-drage op i det gode blæsevejr. Og de seje havsvømmere tog en tur i det bølgende hav.

En af disse havsvømmere var medlem af naturparkråd og forretningsudvalget Peter Storm. Som åbnede dagen med en frisk svømmetur og en opstigning af folkehavet til folkemængden, som fik en havfrisk tale og mere viden om kultur og tang i Lillebælt. Som Peter også nævnte, så var Lillebælts Hemmeligheder et resultat af et samarbejde mellem alle de dejlige aktører, som var med på dagen. Stort kæmpe tak til at alle der var med:

Lokaludvalget Føns og Omegn

Føns Beboerforening

Trygfonden

Havsvømmeklubben

Marine-arkæologisk-Gruppe og Harja

Diving Nature

Havørred Fyn og Vandpleje Fyn

Vends Motorik- og Naturskole

DOF Middelfart

Føns Søsportsklub

Føns Vig Fritidsfiskerforening og Jollehavn

Der var mange muligheder, men desværre var vejret ikke til at mange ville ud i kajak eller dykke. Der var mulighed for: Snorkling på det lave vand, Fang en fisk, Tag på fugletur, Klap en fisk i rørebassinet, Kom med på sejltur i jolle, Besøg Trygfondens stand, Hør om marinearkæologien, Få et prøvedyk, Bliv introduceret til havsvømning, Smag på Lillebælt, Prøv stand up paddling, Prøv en kajak.

Læs omtale i lokalaviser:

https://www.fyens.dk/middelfart/Livredning-og-hussalg-paa-stranden-i-Foens/artikel/3264280

https://www.melfarposten.dk/melfarposten/Lillebaelts-hemmeligheder-afsloeres-paa-Foens-Strand/artikel/356070

Husk de 45 guidede ture i 2018

Formand for naturparkrådet for Danmarks største Naturpark og byrådsmedlem i Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard siger:

 • Jeg håber meget folk vil benytte muligheden som fx til Lillebælts Hemmeligheder for at se noget nyt i lokalområdet. I år har vi 45 guidede ture i Naturpark Lillebælt, som giver nye lærerige oplevelser. Turene strækker sig over det meste af naturparken og over hele 2018 – ja helt frem til november har vi ture. Den sidste tur handler om gydende havørreder ved Gudsø Mølleå – så det er bare med at komme ud på tur – og tag endelig på tværs af kommunegrænserne og gå på opdagelse i dit nærområde. Lillebælt har faktisk utroligt meget at byde på!

Her i sommervarmen kunne de mange ture ved strandene måske lokke. Fx kan børn og voksne være med til at fange rejer, fisk og krabber og høre naturvejlederne fortælle om havmiljøet i naturparken.

Oplevelsesværdi for borgere og besøgende

Formanden for naturparken fremhæver værdien ved at komme ud både for borgere og for besøgende:

 • Hvis du ser et marsvin på hvalsafari for første gang, så kan du blive helt rørt. Hvis du sammen med en naturvejleder spiser vild mad eller går på kystvandring og lærer om kulturhistorien i Lillebælt sammen med familien, ja så husker du disse værdier. Og når du er med dine børn i vandkanten og de klapper en fisk og en krabbe – ja så har I en oplevelse, som viser jer, at der er meget i havet, vi skal passe på.

Naturparken arbejder også med projekter

Naturpark Lillebælt skaber også oplevelser ved at lave nye projekter ved Lillebælt.

 • Ved mange af vores projekter, skaber vi endnu flere faciliteter til at komme ud på egen hånd – det kan være nye naturrum, snorkelstier eller grejbanker. Dette er et plus både for borgere og for de besøgende der kommer til Lillebælt. Og så håber vi selvfølgelig også, at de besøgende lægger penge i vores lokale turisterhverv, mens de er her, slutter formanden Eea Haldan Vestergaard med et smil.


 

 

 

Lillebælts Hemmeligheder – i år d. 17. juni på Føns Strand

Husk den årlige begivenhed: Lillebælts hemmeligheder i år på Føns Strand

Søndag den 17. juni kan du komme helt tæt på livet under overfladen. Her afholder Naturpark Lillebælt den årlige dag, hvor der er fokus på Lillebælts hemmeligheder. Dagen afholdes på skift rundt i kommunerne.

På dagen er der er et hav af oplevelser, og det er gratis:

Snorkling på det lave vand, Fang en fisk, Tag på fugletur, Klap en fisk i rørebassinet, Kom med på sejltur i jolle, Besøg Trygfondens stand, Hør om marinearkæologien, Få et prøvedyk, Bliv introduceret til havsvømning, Smag på Lillebælt, Prøv stand up paddling, Prøv en kajak.

Tid: Søndag den 17. juni 2018 kl. 10.00-15.00

Sted: Føns Strand, Føns Strandvej, Føns, 5580 Nørre Aaby

Dagen er arrangeret af Naturpark Lillebælt i samarbejde Middelfart Kommune, Føns & Omegns Lokaludvalg, Føns beboerforening m.fl.

45 guidede ture i 2018

Formand for naturparkrådet for Danmarks største Naturpark og byrådsmedlem i Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard siger:

 • Jeg håber meget folk vil benytte muligheden fx til Lillebælts Hemmeligheder for at se noget nyt i lokalområdet. I år har vi 45 guidede ture i Naturpark Lillebælt, som giver nye lærerige oplevelser. Turene strækker sig over det meste af naturparken og over hele 2018 – ja helt frem til november har vi ture. Den sidste tur handler om gydende havørreder ved Gudsø Mølleå – så det er bare med at komme ud på tur – og tag endelig på tværs af kommunegrænserne og gå på opdagelse i dit nærområde. Lillebælt har faktisk utroligt meget at byde på!

Her i sommervarmen kunne de mange ture ved strandene måske lokke. Fx kan børn og voksne være med til at fange rejer, fisk og krabber og høre naturvejlederne fortælle om havmiljøet i naturparken.

Oplevelsesværdi for borgere og besøgende

Formanden for naturparken fremhæver værdien ved at komme ud både for borgere og for besøgende:

 • Hvis du ser et marsvin på hvalsafari for første gang, så kan du blive helt rørt. Hvis du sammen med en naturvejleder spiser vild mad eller går på kystvandring og lærer om kulturhistorien i Lillebælt sammen med familien, ja så husker du disse værdier. Og når du er med dine børn i vandkanten og de klapper en fisk og en krabbe – ja så har I en oplevelse, som viser jer, at der er meget i havet, vi skal passe på.

Naturparken arbejder også med projekter

Naturpark Lillebælt skaber også oplevelser ved at lave nye projekter ved Lillebælt.

 • Ved mange af vores projekter, skaber vi endnu flere faciliteter til at komme ud på egen hånd – det kan være nye naturrum, snorkelstier eller grejbanker. Dette er et plus både for borgere og for de besøgende der kommer til Lillebælt. Og så håber vi selvfølgelig også, at de besøgende lægger penge i vores lokale turisterhverv, mens de er her, slutter formanden Eea Haldan Vestergaard med et smil.

Guidede ture og events i Naturparken 2018

Den nye oversigt over guidede ture i 2018 ligger nu klar med masser af oplevelser for både børn og voksne. Du kan vælge mellem 45 ture eller events, hvor du kommer helt tæt på naturparkens herligheder. Kom med vores naturvejleder på en kystvandring langs Lillebælt og hør om historiske spor; find spiselige planter langs kysten, oplev dyr og planter fra bæltet eller tag på en orkidé tur i af naturparkens fredede områder.

Du kan hente den samlede oversigt her: Ture i Naturparken