Nye naturrum i naturparken på vej

Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur

At Naturpark Lillebælt har fået midler fra Lokale & Anlægsfonden betyder, at arbejdet med at etablere tre nye naturrum i Naturpark Lillebælt nu kan sættes i gang. Friluftsrådet har tidligere givet tilsagn om midler til projektet.

De tre nye Naturrum i Naturpark Lillebælt bliver startskuddet til de mange nye initiativer der skal igangsættes i naturparken. Det bliver starten på at synliggøre området både lokalt og nationalt og ikke mindst det første eksempel på, hvordan naturparken fremover vil arbejde på at mobilisere de mange gode kræfter der findes ude i lokalområderne.

Der placeres et naturrum i hver kommune med hver sit tema:

  • Fugle og friluftsliv
  • Havet og friluftsliv
  • Kystlandskab og friluftsliv

Med de tre nye Naturrum vil vi udbrede kendskabet til områdernes mange oplevelser, naturperler og kulturhistorie. Målet er desuden at få os til at holde af og passe på områdets værdier.

De besøgende skal gennem den planlagte formidling gøres nysgerrige og blive inspireret til på egen hånd at søge videre ud i området for at opleve eller være aktive. Muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen vil også blive formidlet i naturrummene. Naturrummene er placeret tæt på havet, hvorfor det er muligt at være aktive både til vands og til lands.

Naturrummene skal desuden være udgangspunkt for formidlingsture i området.

Ved Solkær enge etableres et naturrum med temaet “fugle og friluftsliv”. Naturrummet skal ligge ved udløbet fra Solkær Enge og skal kunne fungere som et fuglekiggertårn, stjernekiggested og som et mødested for naturparkens besøgere. Fortællingen om Solkær Enge er dets fantastiske fugleliv, hvor hundredvis af svømme- og vadefugle holder til. Området er i den forbindelse blevet et attraktivt sted at begive sig hen for rovfugle, som ofte kommer til syne på engene til glæde for naturparkens besøgere. Når mørket falder på, skaber området desuden mulighed for observationer af himmelrummet uden forstyrrende baggrundslys.

 

I Kanalbyen i Fredericia etableres et naturrum med temaet “Havet og friluftsliv”. 
Ideen med dette naturrum er, at der skal laves en mobil grejbank og informationsrum, der visuelt skal ligne et marsvin – et symbol, der kendetegner vandet omkring Lillebælt. Oplevelsen for den besøgende er ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet mm., hvilket skal gøre den besøgende klogere på livet under vandet.

Røjle Klint får et naturrum over temaet “kystlandskab og friluftsliv”. Røjle Klint er et af de bedste steder i landet at opleve efterdønningerne fra istiden. Aflejringer fra tre istider er synlige. En vandretur fører de besøgende forbi den sjældne 37 meter høje Røjle Klint. Kysten er speciel. Jorden skrider, falder og løber fra alle vinkler. Træerne hænger med kronen nedad eller har rødderne strittende ud i intetheden. Geologien er særegen i Danmark. Baggrunden for Naturrummet er at bidrage til en forståelse af områdets særlige natur.
Øverst i de stejle klinter graver digesvalerne dybe redehuller ind i gruslagene.

Flere naturrum
På sigt etableres Naturrum ved alle de særlige hotspots i Naturpark Lillebælt. Naturrum med hver sit tema der repræsenterer områderne. Designet af det enkelte naturrum skal tilpasses områdets værdier og tema, men samtidig skal alle naturrummene have et fælles udtryk som er helt særligt for Naturpark Lillebælt.

Marsvinet som er Naturpark Lillebælts symbol bliver også et element i formidlingen i alle Naturrummene.

 

Yderligere information kontakt: Projektkonsulent Merete Nørgaard merete.norgaard@middelfart.dk

 

Hvad er Naturrum?

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler ”det lokale særpræg”. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker .

 

Drager over Skamlingsbanken

Onsdag den 17. oktober 2018 bliver himlen over Skamlingsbanken forhåbentligt fyldt med små og store drager, når Naturpark Lillebælt inviterer til drageevent kl. 13 -16.

Naturpark Lillebælt inviterer alle børn og voksne til at komme ud og nyde vinden, sætte sin egen drage op, låne en drage eller selv bygge en drage af de genbrugsmaterialer, som står til rådighed for alle de kreative dragebyggere, der kommer forbi.

Mød Naturpark Lillebælts naturvejledere og få en snak med formanden for naturparken Eea Haldan Vestergaard, der fortæller mere om naturparken og alt det, du kan opleve i Danmarks største marine naturpark. Du kan også høre mere om planerne for Skamlingsbanken, der er Sønderjyllands højeste punkt og få inspiration til en gåtur ud i det storslåede landskab, mens dragerne svæver på himlen.

Adressen er Skamlingsvejen 123, 6093 Sjølund. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage

 

Naturpark Lillebælt vil skabe balance i havet – flere torsk og færre krabber

Formand for Naturpark Lillebælt og V-politiker fra Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard er klar til at søge store danske fonde som VELUXFonden og Nordeafonden om et projekt, der kan skabe bedre balance i Lillebælt og fjordene.

Lige nu er der megen omtale af de mange krabber der findes i fjorde og bælter i Danmark, særligt i trekantområdet. Medlem af naturparkrådet for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch får mange krabber i nettet og forsøger at sælge dem og dermed få lidt økonomi i krabberne, som ellers bare smides ud igen.

Men vi skal fokusere på hele økosystemet for, at vi for alvor kan gøre noget ved de mange krabber. Vi skal skabe bedre balance mellem krabber og de fisk, der spiser krabber fx torsk. Torsken er også en fisk, som fiskerne savner i Naturpark Lillebælt, så derfor går hele naturparkrådet, fiskere, forskere, naturfolk og byrådene i gang med at gøre forholdene bedre.

Naturparkrådet afholdt møde torsdag d. 20. september i Fredericia, hvor de mange krabber og ubalancen i fjord og bælt blev drøftet.

Eea Haldan Vestergaard fortæller:

– Vi vil som naturpark søge midler til at gå i gang med et projekt, vi kalder Bælt i balance. Vi vil gerne lave konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø – hele fundamentet for naturparken. Det er vigtigt for fiskere, borgere og turismen. Det konkrete kunne fx være nye stenrev, at plante ålegræs eller lave frivillige fredninger for fiskeri. Men vi skal også have forskningen med, så vi ved, hvad der virker, og hvordan det hele hænger sammen – fra havstrømme, over fisk til hvaler og sæler. Målet er flere store torsk i Lillebælt – så de kan spise krabber, og så vi får en bedre balance i havet.

Projektet vil desuden søge penge til at formidle denne nye viden og forskning om havet ud i naturparken, ud til borgere og foreninger. Forskerne formidler deres viden og inspirerer til oplevelser og læring og får også selv informationer fra borgerne om havet.

Forskerne kommer med løsninger.

Seniorforsker Jon Svendsen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) er med i projektet og har gode ideer til, hvad der vil virke i Lillebælt. Forskning fra stenrev i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev viser, at flere stenrev giver flere torsk og færre krabber. Og færre krabber vil formentlig fremme ålegræs, som er gode skjulesteder for fiskene. Små torsk overlever bedre og vokser hurtigere, når der er meget ålegræs. Undersøgelserne er baseret på undervands-optagelser, der kan ses her

Udover DTU Aqua er forskere fra Aarhus Universitet og fra Marine Science & Consulting med i projektet for at forske i marsvin og havstrømme.

Vi sikrer et bedre og sundere hav

Projektet har et samlet budget på ca. 30 mio. kr. og de tre kommuner skal selv medfinansiere en del af det. De tre kommuner i Naturpark Lillebælt vil gerne være med til projektet. –

–  Vi ser vores hav og kyst som en unik egenskab ved vores kommuner. Vi nyder som borgere at bo her ved havet og tjener penge på turisme og erhverv knyttet til havet – Vi mener i naturparken, at vi skal investere noget i at få et bæredygtigt hav – og vi håber meget at få politikere og fonde med på den vision.

Slutter Eea Haldan Vestergaard.

Skibsvrag i Gudsø Vig

På bunden af Gudsø Vig ligger et skibsvrag. Hvad er det for et skib, og hvorfor ligger det der? Det forsøgte en gruppe internationale studerende i marinarkæologi at finde ud af på deres sommerskole. Sommerskolen er arrangeret af Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg med hjælp fra Naturpark Lillebælt.
De arkæologiske undersøgelser passer fint i tråd med Naturpark Lillebælts interesse i at formidle Lillebælts enestående kystnære og maritime kulturarv. Lillebælt kan betragtes som en kulturhistorisk landevej gennem historien med sin funktion som bl.a. transport og handelsvej.

Det faktum, at Lillebælt er en snæver tragt med adgang til og fra Østersøen, har langt tilbage i historien givet anledninger til magtdemonstrationer og kontrol over området. Naturparken finder det vigtigt at få fortalt de mange historier om Lillebælt fra forhistorien og til i dag. Hvilken historie fortæller skibsvraget på bunden af Gudsø Vig mon?

Foreløbige resultater viser, at der er tale om et mindre fragtfartøj af træ sandsynligvis fra 1800 tallet. Der ligger eks. en masse mursten rundet omkring skibet, der måske også kan indikere, hvornår skibet sådan cirka er fra. Vi venter spændt på hvad forskerne finder frem til.

Nyt Fiskenetværk i Lillebælt

I april 2018 så et nyt netværk dagens lys. I samarbejde med Destination Lillebælt har vi taget initiativ til ”Lillebælts Fiskevenner” et netværk af virksomheder, der skal styrke lystfiskeriet i området. Netværket er etableret for at dele viden om fisk og fiskeri og gøre opmærksom på bæredygtig fiskeri.

Hos Lillebælts Fiskevenner kan du fx få udleveret en flersproget fiskeguide ”Fishing Lillebælt”, få viden om bæredygtigtig fiskeri (kendskab til mindstemål på fisk og god fiskeskik). Fiskevennerne henviser til hvor fisketegn kan købes og udleverer prognoser om høj- og lavvande.
Du kan se en oversigt over vores Fiskevenner lige her.

Ny snorkelsti på vej

Snorkeldykkere og andre vandhunde kan begynde at glæde sig til en ny undervandssti, som vi er i gang med at etablere ved Trelde Næs. Undervandsstien bliver forsynet med infotavler om livet i Lillebælt.

Der findes allerede tre dykkerstier langs kysten ved Middelfart, som leder snorkel- og flaskedykkerne på undervandstur langs afmærkede ruter. Undervandsstierne er forsynet med vandtætte infoskilte på dansk og engelsk, som fortæller, hvad dykkere kan opleve undervejs.

Kom med på en snorkeltur her https://www.youtube.com/watch?v=y3igJ5mBIa0

Nyt MTB spor åbner 2. september i Staurby Skov

Kom med ud i Staurby Skov og vær med til at indvie det nye mountainbike-spor i Naturpark Lillebælt. Sporet er et blåt spor som er beregnet til alle og som giver en fantastisk naturoplevelse.

Sporet indvies af borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og repræsentant for de frivillige MTBer, som har skabt sporet sammen med Middelfart Kommune.

Severin Kursuscenter giver kaffe og kage til 100 personer. Severin samarbejder om at lave flere MTB-spor i skoven syd for motorvejen.

Baghjulet griller pølser til alle og fortæller om foreningen.

Middelfart Cykel Club fortæller om klubben og arbejdet med de unge ryttere.

Middelfart Kommune fortæller om Staurby Skov bl.a. om forbedringer af stier, de nye p-pladser og natur-forbedringer.

Mødested: Ny parkeringsplads ved Staurbyskovvej overfor indkørsel til Strib Idrætsefterskole. 2. sep. kl 13 – 15.

Tur med vandscooter i Naturpark Lillebælt

I det skønne sommervejr er det dejligt at være på Lillebælt og sejle en smuk tur og kigge efter fx marsvin. Det er også fantastisk at tage vandscooteren, bare vi tager hensyn til hinanden og til dyrene i Lillebælt. Her en opsummering af reglerne anno juli 2018.

Det er tilladt at sejle med vandscooter i naturparken bl.a. øst for Rebæk i Kolding Fjord samt den del af Lillebælt, som ligger nord for Stenderuphage. Der er også et stort område nord for Strib, som kan benyttes.

Det er dog vigtigt at huske på at sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten, så du ikke generer badegæster, roende eller fugle- og dyrelivet.

Når vandscooteren isættes fra kysten, skal sejllads ud til 300 m grænsen ske vinkelret på kysten med en maksimal hastighed på 5 knob (9,3 km/t.)

Områder med generelt sejladsforbud for vandscootere

Der er forbud mod at sejle med vandscooter i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) samt i vildtreservater og fredede områder. Det er for at beskytte naturparkens vilde dyreliv.

Du må derfor ikke sejle i vildtreservaterne i den indre del af Kolding Fjord og på havet mellem den Gl. Lillebæltsbro og Strib – og heller ikke i det store Natura 2000-område syd for Stenderuphage og Skrillinge Strand og ind i bl.a. Gamborg Fjord.

Kommuner og politi i området har lavet kort som viser, hvor der ikke må sejles. Bemærk, at der ikke må sejles nord om Fænø med vandscooter og i området ved Middelfart Marina skal sejlads med alle motordrevne fritidsfartøjer ske med max. 5 knob. Dette kan ses her på kort fra Fyns Politi:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/301E7975-198B-4767-847F-182522615656/0/Fyns_Politi_sejlads2015.pdf

Og på kort fra Kolding Kommune og Fredericia Kommune:

https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/c572906b-1ddd-e611-80cc-005056b95f67.pdf

https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Kyst_og_badevand/Sejladskort_vandscooter.pdf

Syv ting, du skal huske, når du sejler med vandscooter

  1. Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
  2. Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
  3. Max 0,5 promille i blodet
  4. Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
  5. Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
  6. Overhold lokale sejladsbestemmelser.
  7. Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

(Kilde: Søfartsstyrelsen) https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere/Sider/default.aspx

Hvad gør jeg, hvis en vandscooter er på afveje?

Reglerne for sejlads med vandscootere er fastlagt i Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. af 06.01.2012.

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, men foretager ikke tilsyn i “marken”. Det er politiet, som varetager konkrete overtrædelses-sager. Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, kan du give besked til politiet eller kommunen.

God tur derude!