Ny naturparksformand inviterer på bobler, gopler og ”tattoos”

Den nye formand for Naturpark Lillebælt Christian Bro inviterer til nytårskur onsdag den 30. januar. Her vil det samlede naturparkråd lade sig ”tatovere” med parkens logo for at skyde det nye natur-år godt i gang.  

Naturpark Lillebælt kan nu se tilbage på det første år som naturpark og frem mod et hav af nye oplevelser for borgere og turister i Lillebæltsområdet. I år er det Fredericia-politiker og miljø- og teknikudvalgsformand Christian Bro, der sidder i formandsstolen for Danmarks største marine naturpark. Den nye formand er vært ved Naturpark Lillebælts nytårskur, hvor han vil fortælle om de projekter, som er på vej til området.

 ”I mit formandskab vil jeg især lægge vægt på at få involveret så mange frivillige kræfter som muligt, så vi sammen kan udvikle naturparken med mere natur og flere oplevelser. Vi kan jo se, at vores aktiviteter smitter positivt af på foreningslivet. Det er blandt andet lykkedes lokale foreninger i naturparken at rejse penge til både vinterbadere, kajakroere og vandrere, netop fordi placeringen i Naturpark Lillebælt er så enestående, ” siger Christian Bro, som overtager formandsposten efter Eea Haldan Vestergaard fra Kolding Kommune.

Christian Bro Naturparkformand 2019

 

 

 

 

 

 

Et af de projekter, som er på tegnebrættet er tre nye naturrum omkring Lillebælt. Her vil borgere få mere viden om det konkrete sted, de befinder sig på, ligesom de bliver inviteret til at se de øvrige naturperler, der ligger lige om hjørnet. Det er målet med projektet, at borgere og turister skal få endnu mere lyst til at gå på opdagelse i områdets særegne natur.

Fakta: Om Naturpark Lillebælt

 • Naturpark Lillebælt er et samarbejde mellem Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner og er Danmarks største marine naturpark
 • Naturpark Lillebælt er på størrelse med Langeland og strækker sig fra Trelde Næs til Hejlsminde
 • Naturrådet under Naturpark Lillebælt arbejder for at formidle områdets storslåede natur, og samtidig bidrage til, at flere – lokale og turister – får glæde af naturen.

Læs mere om naturparken her: https://www.naturparklillebaelt.dk/

 

Yderligere oplysninger:

Formand for Naturparkrådet: Christian Bro, christian.bro@fredericia.dk Tlf. 2085 0192

Naturparksekretær: Niels Ole Præstbro niels.olepraestbro@middelfart.dk Tlf. 2974 3766

 

Naturpark Lillebælt vil skabe balance i havet – flere torsk og færre krabber

Formand for Naturpark Lillebælt og V-politiker fra Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard er klar til at søge store danske fonde som VELUXFonden og Nordeafonden om et projekt, der kan skabe bedre balance i Lillebælt og fjordene.

Lige nu er der megen omtale af de mange krabber der findes i fjorde og bælter i Danmark, særligt i trekantområdet. Medlem af naturparkrådet for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch får mange krabber i nettet og forsøger at sælge dem og dermed få lidt økonomi i krabberne, som ellers bare smides ud igen.

Men vi skal fokusere på hele økosystemet for, at vi for alvor kan gøre noget ved de mange krabber. Vi skal skabe bedre balance mellem krabber og de fisk, der spiser krabber fx torsk. Torsken er også en fisk, som fiskerne savner i Naturpark Lillebælt, så derfor går hele naturparkrådet, fiskere, forskere, naturfolk og byrådene i gang med at gøre forholdene bedre.

Naturparkrådet afholdt møde torsdag d. 20. september i Fredericia, hvor de mange krabber og ubalancen i fjord og bælt blev drøftet.

Eea Haldan Vestergaard fortæller:

– Vi vil som naturpark søge midler til at gå i gang med et projekt, vi kalder Bælt i balance. Vi vil gerne lave konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø – hele fundamentet for naturparken. Det er vigtigt for fiskere, borgere og turismen. Det konkrete kunne fx være nye stenrev, at plante ålegræs eller lave frivillige fredninger for fiskeri. Men vi skal også have forskningen med, så vi ved, hvad der virker, og hvordan det hele hænger sammen – fra havstrømme, over fisk til hvaler og sæler. Målet er flere store torsk i Lillebælt – så de kan spise krabber, og så vi får en bedre balance i havet.

Projektet vil desuden søge penge til at formidle denne nye viden og forskning om havet ud i naturparken, ud til borgere og foreninger. Forskerne formidler deres viden og inspirerer til oplevelser og læring og får også selv informationer fra borgerne om havet.

Forskerne kommer med løsninger.

Seniorforsker Jon Svendsen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) er med i projektet og har gode ideer til, hvad der vil virke i Lillebælt. Forskning fra stenrev i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev viser, at flere stenrev giver flere torsk og færre krabber. Og færre krabber vil formentlig fremme ålegræs, som er gode skjulesteder for fiskene. Små torsk overlever bedre og vokser hurtigere, når der er meget ålegræs. Undersøgelserne er baseret på undervands-optagelser, der kan ses her

Udover DTU Aqua er forskere fra Aarhus Universitet og fra Marine Science & Consulting med i projektet for at forske i marsvin og havstrømme.

Vi sikrer et bedre og sundere hav

Projektet har et samlet budget på ca. 30 mio. kr. og de tre kommuner skal selv medfinansiere en del af det. De tre kommuner i Naturpark Lillebælt vil gerne være med til projektet. –

–  Vi ser vores hav og kyst som en unik egenskab ved vores kommuner. Vi nyder som borgere at bo her ved havet og tjener penge på turisme og erhverv knyttet til havet – Vi mener i naturparken, at vi skal investere noget i at få et bæredygtigt hav – og vi håber meget at få politikere og fonde med på den vision.

Slutter Eea Haldan Vestergaard.

Tur med vandscooter i Naturpark Lillebælt

I det skønne sommervejr er det dejligt at være på Lillebælt og sejle en smuk tur og kigge efter fx marsvin. Det er også fantastisk at tage vandscooteren, bare vi tager hensyn til hinanden og til dyrene i Lillebælt. Her en opsummering af reglerne anno juli 2018.

Det er tilladt at sejle med vandscooter i naturparken bl.a. øst for Rebæk i Kolding Fjord samt den del af Lillebælt, som ligger nord for Stenderuphage. Der er også et stort område nord for Strib, som kan benyttes.

Det er dog vigtigt at huske på at sejlads med vandscooter skal foregå mindst 300 m fra kysten, så du ikke generer badegæster, roende eller fugle- og dyrelivet.

Når vandscooteren isættes fra kysten, skal sejllads ud til 300 m grænsen ske vinkelret på kysten med en maksimal hastighed på 5 knob (9,3 km/t.)

Områder med generelt sejladsforbud for vandscootere

Der er forbud mod at sejle med vandscooter i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) samt i vildtreservater og fredede områder. Det er for at beskytte naturparkens vilde dyreliv.

Du må derfor ikke sejle i vildtreservaterne i den indre del af Kolding Fjord og på havet mellem den Gl. Lillebæltsbro og Strib – og heller ikke i det store Natura 2000-område syd for Stenderuphage og Skrillinge Strand og ind i bl.a. Gamborg Fjord.

Kommuner og politi i området har lavet kort som viser, hvor der ikke må sejles. Bemærk, at der ikke må sejles nord om Fænø med vandscooter og i området ved Middelfart Marina skal sejlads med alle motordrevne fritidsfartøjer ske med max. 5 knob. Dette kan ses her på kort fra Fyns Politi:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/301E7975-198B-4767-847F-182522615656/0/Fyns_Politi_sejlads2015.pdf

Og på kort fra Kolding Kommune og Fredericia Kommune:

https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/c572906b-1ddd-e611-80cc-005056b95f67.pdf

https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Miljoe_natur_klima/Kyst_og_badevand/Sejladskort_vandscooter.pdf

Syv ting, du skal huske, når du sejler med vandscooter

 1. Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
 2. Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
 3. Max 0,5 promille i blodet
 4. Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
 5. Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
 6. Overhold lokale sejladsbestemmelser.
 7. Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i orden.

(Kilde: Søfartsstyrelsen) https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere/Sider/default.aspx

Hvad gør jeg, hvis en vandscooter er på afveje?

Reglerne for sejlads med vandscootere er fastlagt i Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v. af 06.01.2012.

Kommunen er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen, men foretager ikke tilsyn i “marken”. Det er politiet, som varetager konkrete overtrædelses-sager. Hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, kan du give besked til politiet eller kommunen.

God tur derude!

Skøn søndag med Lillebælts Hemmeligheder 2018 på Føns Strand

Ca. 200 besøgende havde fundet vej til skønne Føns Strand for at se Lillebælts Hemmeligheder på en typisk dansk sommerdag med vind, drivende skyer og byger der går og kommer….

Der var gode muligheder for at sætte den berømte Naturpark Lillebælt-drage op i det gode blæsevejr. Og de seje havsvømmere tog en tur i det bølgende hav.

En af disse havsvømmere var medlem af naturparkråd og forretningsudvalget Peter Storm. Som åbnede dagen med en frisk svømmetur og en opstigning af folkehavet til folkemængden, som fik en havfrisk tale og mere viden om kultur og tang i Lillebælt. Som Peter også nævnte, så var Lillebælts Hemmeligheder et resultat af et samarbejde mellem alle de dejlige aktører, som var med på dagen. Stort kæmpe tak til at alle der var med:

Lokaludvalget Føns og Omegn

Føns Beboerforening

Trygfonden

Havsvømmeklubben

Marine-arkæologisk-Gruppe og Harja

Diving Nature

Havørred Fyn og Vandpleje Fyn

Vends Motorik- og Naturskole

DOF Middelfart

Føns Søsportsklub

Føns Vig Fritidsfiskerforening og Jollehavn

Der var mange muligheder, men desværre var vejret ikke til at mange ville ud i kajak eller dykke. Der var mulighed for: Snorkling på det lave vand, Fang en fisk, Tag på fugletur, Klap en fisk i rørebassinet, Kom med på sejltur i jolle, Besøg Trygfondens stand, Hør om marinearkæologien, Få et prøvedyk, Bliv introduceret til havsvømning, Smag på Lillebælt, Prøv stand up paddling, Prøv en kajak.

Læs omtale i lokalaviser:

https://www.fyens.dk/middelfart/Livredning-og-hussalg-paa-stranden-i-Foens/artikel/3264280

https://www.melfarposten.dk/melfarposten/Lillebaelts-hemmeligheder-afsloeres-paa-Foens-Strand/artikel/356070

Husk de 45 guidede ture i 2018

Formand for naturparkrådet for Danmarks største Naturpark og byrådsmedlem i Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard siger:

 • Jeg håber meget folk vil benytte muligheden som fx til Lillebælts Hemmeligheder for at se noget nyt i lokalområdet. I år har vi 45 guidede ture i Naturpark Lillebælt, som giver nye lærerige oplevelser. Turene strækker sig over det meste af naturparken og over hele 2018 – ja helt frem til november har vi ture. Den sidste tur handler om gydende havørreder ved Gudsø Mølleå – så det er bare med at komme ud på tur – og tag endelig på tværs af kommunegrænserne og gå på opdagelse i dit nærområde. Lillebælt har faktisk utroligt meget at byde på!

Her i sommervarmen kunne de mange ture ved strandene måske lokke. Fx kan børn og voksne være med til at fange rejer, fisk og krabber og høre naturvejlederne fortælle om havmiljøet i naturparken.

Oplevelsesværdi for borgere og besøgende

Formanden for naturparken fremhæver værdien ved at komme ud både for borgere og for besøgende:

 • Hvis du ser et marsvin på hvalsafari for første gang, så kan du blive helt rørt. Hvis du sammen med en naturvejleder spiser vild mad eller går på kystvandring og lærer om kulturhistorien i Lillebælt sammen med familien, ja så husker du disse værdier. Og når du er med dine børn i vandkanten og de klapper en fisk og en krabbe – ja så har I en oplevelse, som viser jer, at der er meget i havet, vi skal passe på.

Naturparken arbejder også med projekter

Naturpark Lillebælt skaber også oplevelser ved at lave nye projekter ved Lillebælt.

 • Ved mange af vores projekter, skaber vi endnu flere faciliteter til at komme ud på egen hånd – det kan være nye naturrum, snorkelstier eller grejbanker. Dette er et plus både for borgere og for de besøgende der kommer til Lillebælt. Og så håber vi selvfølgelig også, at de besøgende lægger penge i vores lokale turisterhverv, mens de er her, slutter formanden Eea Haldan Vestergaard med et smil.


 

 

 

Lillebælts Hemmeligheder – i år d. 17. juni på Føns Strand

Husk den årlige begivenhed: Lillebælts hemmeligheder i år på Føns Strand

Søndag den 17. juni kan du komme helt tæt på livet under overfladen. Her afholder Naturpark Lillebælt den årlige dag, hvor der er fokus på Lillebælts hemmeligheder. Dagen afholdes på skift rundt i kommunerne.

På dagen er der er et hav af oplevelser, og det er gratis:

Snorkling på det lave vand, Fang en fisk, Tag på fugletur, Klap en fisk i rørebassinet, Kom med på sejltur i jolle, Besøg Trygfondens stand, Hør om marinearkæologien, Få et prøvedyk, Bliv introduceret til havsvømning, Smag på Lillebælt, Prøv stand up paddling, Prøv en kajak.

Tid: Søndag den 17. juni 2018 kl. 10.00-15.00

Sted: Føns Strand, Føns Strandvej, Føns, 5580 Nørre Aaby

Dagen er arrangeret af Naturpark Lillebælt i samarbejde Middelfart Kommune, Føns & Omegns Lokaludvalg, Føns beboerforening m.fl.

45 guidede ture i 2018

Formand for naturparkrådet for Danmarks største Naturpark og byrådsmedlem i Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard siger:

 • Jeg håber meget folk vil benytte muligheden fx til Lillebælts Hemmeligheder for at se noget nyt i lokalområdet. I år har vi 45 guidede ture i Naturpark Lillebælt, som giver nye lærerige oplevelser. Turene strækker sig over det meste af naturparken og over hele 2018 – ja helt frem til november har vi ture. Den sidste tur handler om gydende havørreder ved Gudsø Mølleå – så det er bare med at komme ud på tur – og tag endelig på tværs af kommunegrænserne og gå på opdagelse i dit nærområde. Lillebælt har faktisk utroligt meget at byde på!

Her i sommervarmen kunne de mange ture ved strandene måske lokke. Fx kan børn og voksne være med til at fange rejer, fisk og krabber og høre naturvejlederne fortælle om havmiljøet i naturparken.

Oplevelsesværdi for borgere og besøgende

Formanden for naturparken fremhæver værdien ved at komme ud både for borgere og for besøgende:

 • Hvis du ser et marsvin på hvalsafari for første gang, så kan du blive helt rørt. Hvis du sammen med en naturvejleder spiser vild mad eller går på kystvandring og lærer om kulturhistorien i Lillebælt sammen med familien, ja så husker du disse værdier. Og når du er med dine børn i vandkanten og de klapper en fisk og en krabbe – ja så har I en oplevelse, som viser jer, at der er meget i havet, vi skal passe på.

Naturparken arbejder også med projekter

Naturpark Lillebælt skaber også oplevelser ved at lave nye projekter ved Lillebælt.

 • Ved mange af vores projekter, skaber vi endnu flere faciliteter til at komme ud på egen hånd – det kan være nye naturrum, snorkelstier eller grejbanker. Dette er et plus både for borgere og for de besøgende der kommer til Lillebælt. Og så håber vi selvfølgelig også, at de besøgende lægger penge i vores lokale turisterhverv, mens de er her, slutter formanden Eea Haldan Vestergaard med et smil.

Ny organisation for Naturpark Lillebælt fremlagt på rådsmødet

I forbindelse med godkendelsen som Dansk Naturpark har de tre byråd besluttet at forbedre organisationen for Naturpark Lillebælt. Et politisk forretningsudvalg er skabt, og de tre politikere ser frem til samarbejdet, hvilket var tydeligt på det første møde med Naturparkrådet d. 8. marts 2018.

Det nye forretningsudvalg består af Christian Bro fra Fredericia Kommune, Peter Storm fra Middelfart Kommune og af formand Eea Haldan Vestergaard fra Kolding Kommune, som er glad for det første møde med Naturparkrådet:

 • Det er utroligt vigtigt, at vi politikere er med inde i Naturparkens maskinrum, så vi kan skabe en god forbindelse mellem de mennesker og de konkrete opgaver naturparken skal arbejde med og de byråd, som i sidste ende er ansvarlige for partnerskabet.

Forretningsudvalget træffer overordnede beslutninger om Naturpark Lillebælts udvikling og drift og varetager den politiske kommunikation til omverdenen.

Udvalget holder møder mindst tre gange årligt med styregruppen og sekretariatet for Naturpark Lillebælt. Derudover mødes udvalget med naturparkrådet mindst tre gange årligt.

 • Dialogen med naturparkrådet har stor betydning for os politikere. Her sidder repræsentanter for mange forskellige interesser og deres råd og anbefalinger er vigtige for vores beslutninger. Samtidig skal de bidrage til vores projekter og til flere oplevelser i området, så jeg glæder mig meget til samarbejdet med dem i de kommende år, siger Eea.

Første møde i forretningsudvalget blev afholdt 7. februar i Kolding og første møde med Naturparkrådet 8. marts i Middelfart. Eea Haldan Vestergaard fortæller om mødet med rådet:

 • Der var en super stemning på mødet. Naturpark Lillebælt er et partnerskab om at skabe flere gode oplevelser ude i naturparken for borgere og besøgende, som giver lyst til at forbedre og bevare vores unikke omgivelser. Det gør vi ved at gå efter enighed og at fokusere på konkrete fælles projekter og interesser, men også ved at få nogle gode debatter og snakke på møderne. Det er alle i naturparkrådet med på, og vi ser alle frem til samarbejdet.

Der er nu afsat flere ressourcer til at gennemføre projekter og til naturvejledning. Der skal også fremadrettet være mere fokus på samarbejdet mellem Visit Kolding, Visit Lillebælt og Destination Lillebælt, og hvordan vi hjælper hinanden og spiller hinanden bedre.

I 2018 er det besluttet at arbejde med følgende konkrete 10 projekter fra Naturparkplanen:

 • Bedre friluftsliv i det syddanske bælt og øhav
 • Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab
 • Rekreativ forbindelser ved Drejens/Houens Odde
 • VidenomLillebælt
 • Marsvinobservationsposter/naturrum
 • De unge naturparkguider
 • Naturpark-vejledning Udvikling
 • Spis Lillebælt
 • Naturpark Lillebælts markedsføring til turister
 • Synliggørelse af historiske spor

Se mere om projekterne i naturparkplanen:

Naturparkplan 2018-2022_EndeligtilVedtagelse

Se de tre politikere og find referat, forretningsorden og organisationsdiagram her:

https://www.naturparklillebaelt.dk/naturparkudvalget/

Se naturparkrådet og find referater her:

https://www.naturparklillebaelt.dk/om-naturpark-lillebaelt/naturparkraadet/

Fotos fra Rådsmøde 8. marts 2018:

 

 

 

 

 

Tak til alle for en skøn fejring af vores naturpark

Over 700 besøgende var mødt op, og hele Danmark fulgte med via medierne, da Naturpark Lillebælt fik overrakt diplom fra Friluftsrådet og fejrede Danmarks største naturpark.

Fredag formiddag d. 23. februar viste Naturpark Lillebælt sig fra sin bedste side med blikstille hav og smuk vintersol. Det fik mange borgere til, på trods af frostgraderne, at besøge de tre steder i naturparken, hvor man kunne få varm krabbesuppe og se de friske fisk blive tilberedt. Vi anslår, at der var følgende antal personer, både børn og voksne:

Løverodde: 120, Skærbæk Havn: 400 og Gl. Havn i Middelfart: 250.

Eea Haldan Vestergaard formand for Naturparkrådet og byrådsmedlem i Kolding:

 • Vi vil gerne sige tak til alle dem som medvirkede til, at det blev en fantastisk dag, og at vi fik sat vores område på Danmarkskortet. Allerede nu har mange hørt om Naturpark Lillebælt, og vi håber opmærksomheden øger mulighederne for, at vi i fremtiden kan gennemføre alle vores projekter.

Eea og Peter fanger fisk til skolebørnene.

Stor tak fra Naturpark Lillebælt til:

 • Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation og Bælternes Fiskeriforening, som fiskede og sejlede med os og sponsorerede fisk og krabber.
 • Lillebælts Fritidsfiskerforening som fangede fisk, formidlede og tilberedte fisk.
 • Vends Motorik og Naturskole og Aventura som sejlede ud på havet med borgmestre og pressefolk.
 • Niels Ulrik Andersen og Morten Espelund Pedersen, to landmænd som gav os stenen isen havde efterladt på en mark ved Rolund, Fyn for 10.000 år siden.
 • Skærbæk Fiskerihavn
 • Erhvervsfisker Lars Hast
 • Foreningen Lillebælt-væftet – som hjalp og lagde lokaler til
 • Sinatur Hotel Sixtus – som bidrog med den dygtige kok Kristian
 • Kantinen Middelfart Kommune for de lækre tangboller
 • Kantinen på By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune for at lave dej til bålbrød med tang
 • Dorte Bichel og Peter Møller, Café Løverodde
 • Havbiolog Søren Larsen for at stille op til DR2 live fredag aften
 • Vestre Skole 5 a og b
 • Fænøsund Friskole 4., 5. og 6. klasse
 • 6. og 8. klasser fra Christiansfeld Skole
 • 7. b på Bramdrup Skole for at lave dejlig krabbesuppe
 • Børn og unge i Fjordbakkedistriktet og fra Eventyrhuset.

 

De tre borgmestre markerer naturpark-samarbejdet ved at give denne sten til Lillebælt.

 

Pressen var talstærkt tilstede. Den gode historie og vores smukke område er godt stof. Naturpark Lillebælt var dermed både i aviser Fyens og JV, DR2, TV2 news, TV2 nyheder, tvsyd, tv 2 Fyn, Tvavisen, P4 Fyn og trekanten og lokalTV.

 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/danmarks-stoerste-naturpark-indviet-se-den-fra-oven

https://www.tvsyd.dk/nyheder/23-02-2018/1930/naturpark-lillebaelt-skudt-igang

https://www.jv.dk/indland/Den-syvende-af-slagsen-Naturpark-Lillebaelt-godkendt-som-naturpark/artikel/2571045

https://www.fyens.dk/modules/mobile/article?articleid=3233413

Ryk hen til 1:08:00 i denne DR2 udsendelse.

https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-dr2/dr2-dagen-2018-02-23#!/01:08:02

Kontakt:

Formand for Naturparkrådet: Eea Haldan Vestergaard, eeves@kolding.dk . Tlf. 29 76 76 89

 

  

   

Danmarks største naturpark er en realitet – det skal fejres 23. februar

Vær med til at fejre, at Naturpark Lillebælt er godkendt som Naturpark af Friluftsrådet. Her er programmet! Kom og se borgmestrene fra Kolding, Fredericia og Middelfart sejle ud på Lillebælt for at fejre godkendelsen. Få en smagsprøve på Lillebælt, når de lokale fiskere sammen med politikere fra Naturparkrådet lander deres fangst. Og hør om, hvad Naturpark Lillebælt er for en fisk.

Fredag formiddag d. 23. februar kan du være med til at fejre, at Naturpark Lillebælt er godkendt som Dansk Naturpark af Friluftsrådet.

Formand for naturparkrådet og byrådsmedlem i Kolding Kommune Eea Haldan Vestergaard siger:

 • Det er fantastisk vi er nået så langt, og at vi ad frivillighedens vej er blevet naturpark. Naturpark Lillebælt er særlig, ikke kun fordi det er Danmarks største naturpark, men også fordi det er en marin naturpark med ca. 70 % hav. Et hav og en kyststrækning fyldt med spændende oplevelser for borgere og besøgende. Naturparken skal give os endnu flere oplevelser i de kommende år, og fejringen d. 23. februar er en af de første.

Fejringen foregår tre steder i naturparken, på Løverodde, Skærbæk Havn og Gl. Havn i Middelfart.

Midt ude på Lillebælt, midt i naturparken, på et sted lige langt til hver kommunes kyst, vil de tre borgmestre sejle ud og få overrakt diplom og logo for Danske Naturparker af Friluftsrådet. Det markeres ved at mejsle aftalen i en sten, som sænkes ned i Lillebælt – til evigt minde om naturparken og som symbol på, at vi gerne vil have flere stenrev tilbage i Lillebælt.

Her kan du se, hvad der skal ske – der tages forbehold for ændringer.

Program på Løverodde Kolding kl. 8.30 – 12.00

8.30
Lokal fisker og Eea Haldan Vestergaard, formand for Naturpark Lillebælt, lander friskfangede fredagsfisk, som de selv har været ude og fange i Lillebælt.

9.00 – 9.10
Velkomst ved Eea Haldan Vestergaard.

9.10 – 11.35
Spis Lillebælt. Unge naturparkguider fra Christiansfeld Skole tilbereder sammen med Eea Haldan Vestergaard fangsten og uddeler smagsprøver.

9.10 – 11.35
Hør, hvad Naturpark Lillebælt er for en fisk. Naturvejledere og unge naturparkguider fortæller om det unikke Lillebælt.

10.40 -10.50
Tale ved borgmester Jørn Pedersen.

11.35 – 11.50
Officiel indvielse af Naturpark Lillebælt med live transmission via Facebook. Borgmester Jørn Pedersen sejler ud fra Løverodde på skibet Aventura med borgmester Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune og borgmester Johannes Lundsfryd, Middelfart Kommune. Her vil Friluftsrådet overrække logo og diplom midt i Lillebælt og borgmestrene vil sænke naturparkstenen ned i dybet.

Program på Skærbæk Havn Fredericia kl. 9.00 -12.00

Mød Borgmester Jakob Bjerregaard og Christian Bro, formand for Miljø- og Teknikudvalget og medlem af Naturparkrådet. Naturvejlederen og Lillebælts Fritidsfiskerforening serverer smagsprøver fra Lillebælt.

9.00
Erhvervsfiskerne lander deres fangst i Skærbæk

9.00 -11.00
Børn fra Fjordbakkedistriktet deltager

10.30
Borgmester Jakob Bjerregård holder en tale og smager på alt godt fra bæltet

11.00
Aventura sejler borgmesteren ud på Lillebælt sammen med borgmestrene fra Middelfart og Kolding.

11.35-11.50
Officiel indvielse af Naturpark Lillebælt med live transmission via Facebook fra Aventura midt i Lillebælt.

Program Lillebæltværftet på Gl. Havn i Middelfart kl. 9.00 – 12.00

09.00-12.00
Kom og mød naturvejlederen som fortæller sjove historier ved rørebassinet, som i dagens anledning er fyldt med fredagsfisk og andet fra Lillebælt. Besøg Lyttestationen og lyt til marsvinene under Lillebælts overflade.

09.30
Fiskekutter og Peter Storm, medlem af Naturparkrådet, lægger til ved bådebroen og dagens fangst landes, hvis de altså har fanget noget.

09.30
Peter Storm byder velkommen

09.30
Kok fra Hotel Sixtus og lokale skolebørn tilbereder cremet krappe-/fiskesuppe ud fra dagens fangst.

10.00
Tale ved Borgmester Johannes Lundsfryd og formand for Danske Naturparkers Nationalkomité, Flemming Larsen.

10.30
Spis Lillebælt – der serveres cremet krappe-/fiskesuppe og tangboller

10.20
Borgmester Johannes Lundsfryd og Friluftsrådet tager afsked og sejler ud på Lillebælt med Aventura for at hente de andre borgmestre.

11.35-11.50
Officiel indvielse af Naturpark Lillebælt med live transmission via Facebook fra Aventura midt i Lillebælt.

Årene der gik 2014-2017

Naturpark Lillebælt har været pilotpark siden 2014. I perioden har vi opnået en række resultater, fx:

 • Nye snorkelstier
 • Nye unge naturparkguider
 • En årlig begivenhed Lillebælts Hemmeligheder med ca. 700 besøgende i 2017
 • Mere naturvejledning og formidling
 • Verdens første offentlige online marsvinepost, hvor vi lyttet til Lillebælt og de mange marsvin.
 • Fundraising

Og så har vi arbejdet på at få lavet en god plan sammen med borgere, foreninger og erhverv. Denne naturparkplan er grundlaget for, at vi nu er godkendt som Dansk Naturpark. Vores naturparkråd har spillet en vigtig rolle i denne proces.

Se en status og snapshots fra pilotperioden her.

Friluftsrådet siger godkendt: Naturpark Lillebælt er nu Danmarks største naturpark.

Trekantområdet kan nu prale af landets største naturpark. Friluftsrådets bestyrelse har nemlig godkendt Naturpark Lillebælts ansøgning om at blive naturpark.

Med godkendelsen fra Friluftsrådet kan Naturpark Lillebælt nu kalde sig Danmarks største naturpark. Samtidig vil Friluftsrådet støtte naturparken med 1,1 mio. kr. til at etablere støttepunkter for friluftsliv og naturformidling. Borgmestrene i de tre kommuner bag projektet, Fredericia, Kolding og Middelfart, er begejstrede.

Borgmester i Fredericia Kommune, Jacob Bjerregaard, siger:

 • Tænk, at vi har fået en naturpark lige udenfor døren. Når man ser ud på Lillebælt til dagligt, tænker man ikke altid over, hvor unikt det er. Her har vi nu en marin naturpark med det strømmende bælt som kerne omkranset af smukke kystnære landskaber. Her findes en af verdens tætteste bestande af hvaler – de små marsvin. Naturparken skal arbejde for, at vi sammen på tværs af kommunegrænser skaber et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.

Borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen, fremhæver samarbejdet omkring naturparken og glæder sig over udsigten til flere oplevelser for borgere og turister:

 • Det er fire års ihærdigt arbejde og et forbilledligt samarbejde mellem de tre kommuner og lodsejerne i naturparkens område, vi nu kan krone med udnævnelsen som naturpark. Den gode tilslutning fra lodsejerne viser, hvor langt vi kan nå gennem frivillighed, og jeg vil samtidig også gerne takke de mange hundrede borgere og repræsentanter fra foreninger, erhvervslivet og Naturparkrådet, der har deltaget i arbejdet med gode input, idéer og forslag. At vi nu har en naturpark vil utvivlsomt bidrage til at gøre Lillebælt og kystlandskabet til et endnu større aktiv for alle os der bor her og for de hundredtusindvis af gæster, der hvert år besøger vores smukke område.

I Middelfart Kommune er borgmester Johannes Lundsfryd lykkelig over Friluftsrådets beslutning om også at yde tilskud til nogle konkrete projekter:

 • Vi har nu fået tilskud på 1,1 mio. kr. til etablering af støttepunkter for friluftsliv og naturformidling ved Solkær Enge, Røjle Klint og Kanalbyen i Fredericia. Formålet er at formidle den lokale natur samt at få flere børn og voksne til at være aktive i det fri. Formidlingen har særligt fokus på marsvin og det øvrige marine liv. Pengene går til faciliteter, formidling, undervandskamera og grej. Det er netop et af formålene ved naturpark-samarbejdet at gå sammen om fælles projekter – og få midler hjem til det.

Friluftsrådet godkender, hvem der bliver Dansk Naturpark:

 • Vi er glade for at optage endnu en naturpark i Danske Naturparker, især når det sker med et så stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænserne om at åbne naturen for borgerne og skabe naturoplevelser i Lillebælt, der jo rummer helt særlige oplevelser. Friluftsrådet ønsker de tre kommuner et stort tillykke med udmærkelsen og held og lykke med udviklingen af Naturparken fremover.

Siger Flemming Larsen, der er formand for Danske Naturparkers Nationalkomité.

Fejring d. 23. februar

De tre borgmestre vil sammen med Friluftsrådet officielt fejre godkendelsen af Naturpark Lillebælt fredag d. 23. februar kl. 9 -12. Det skal ske på samme tid i hver af de tre kommuner, hvor de tre borgmestre vil markere den glædelige begivenhed. Alle er velkomne, og der skal hygges med levende ild og smagsprøver fra Lillebælt. Programmet annonceres nogle uger før og pressen er meget velkomne.

Baggrund

Danske Naturparker er en mærkningsordning administreret af Friluftsrådet for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark. Der findes 6 naturparker og Naturpark Lillebælt bliver nummer 7. Derudover findes 3 pilot-naturparker.

Se alle Danmarks naturparker her: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/en-rig-natur/danske-naturparker/om-danske-naturparker-1.aspx

Som pilotpark har de tre kommuner allerede i 4 år arbejdet sammen om flere projekter, som f.eks. unge naturparkguide, nye sten- og dykkerrev samt afholdelse af en lang række arrangementer som f.eks. spis Lillebælt, drageevent, Lillebælts hemmeligheder. Det hele er gennemført i samarbejde med en lang række aktører. Især har naturparkrådet bestående af mange forskellige interessenter været med til at skabe en naturparkplan for Naturpark Lillebælt.

Naturparkplanen i dens endelige udformning med den endelige afgrænsning er vedtaget i de tre byråd – senest den 25. september 2017 i Kolding. Inden vedtagelsen har der været en flerårig dialog med naturparkrådet, lodsejere, foreninger, borgere og erhverv om naturparkens mål, ønskede projekter og afgrænsningen af naturparken.

Se afgrænsningen af naturparken her

Naturparken bygger på frivillighed. Der gælder samme lovgivning og regler indenfor som udenfor en naturpark. Fokus for Naturpark Lillebælt er de konkrete projekter og frivillige samarbejder, som naturparken skal arbejde med i perioden fra 2018 – 2022. Du kan finde alle 42 projekter beskrevet i naturparkplanen. Et par eksempler er:

 • En flydende og flytbar platform til formidling af det levende univers af planter og dyr der findes under havoverfladen
 • Fælles markedsføring med turisterhvervet af oplevelser i naturparken fx ved fiskeguide og kajakguide
 • Forbedring af faciliteter på udvalgte strande ved Lillebælt
 • Et stort forskningsprojekt om fødekæden i Lillebælt – med DTU, SDU, AAU og bæltfiskerne
 • Unge naturparkguider – børn uddannes til at formidle om Lillebælt

Link til naturparkplan:

Naturparkplan i pdf

Fakta om Lillebælt som Dansk Naturpark

For at blive Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning, skal man opfylde 10 kriterier. En af dem er, at minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur. I Naturpark Lillebælt er dette opfyldt med en god margin. Naturpark Lillebælt er på 36.950 ha (ca. 370 km2), og der er 20.121 ha beskyttet natur inden for afgrænsningen. Over 54 % af området er altså allerede eksisterende beskyttet natur.

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark med cirka 370 km2. Til sammenligning er Naturpark Vesterhavet 225 km2.

Nationalparkerne er en anden ordning administreret af staten. De to største nationalparker i Danmark er Kongernes Nationalpark Nordsjælland (246 km2) og Nationalpark Vadehavet (1460 km2). Region Syddanmark har nu altså både den største naturpark og nationalpark.

Naturpark Lillebælt er særlig, fordi det er en marin naturpark med ca. 70 % hav. Her findes noget af Danmarks helt særlige vilde natur. For eksempel de små hvaler, marsvinene, sæler og mange forskellige fisk og havplanter.

Se de 10 kriterier for at være naturpark her:

http://www.friluftsraadet.dk/media/524080/kriterier_danske_naturparker.pdf

Kontakt:

Friluftsrådet ved kommunikationschef: Astrid Bjørg Mortensen, abm@friluftsraadet.dk Tlf. 24 65 62 30

Borgmester i Fredericia Kommune: Jacob Bjerregaard jacob.bjerregaard@fredericia.dk Tlf. 72 10 71 00

Borgmester i Kolding Kommune: Jørn Pedersen, borgmesteren@kolding.dk, Tlf. 51 48 27 38

Borgmester i Middelfart Kommune og formand for naturparkrådet: Johannes Lundsfryd Jensen, johannes.lundsfrydjensen@middelfart.dk, Tlf. 2528 4142

Projektleder: Niels Ole Præstbro Niels.OlePraestbro@middelfart.dk  Tlf. 29 74 37 66