Et hav af oplevelser og projekter i naturparken

Naturpark Lillebælt har et års fødselsdag. Hvad har vi nået i det første leveår?

”Til trods for, at naturparken kun er et år gammel er vi er kommet rigtig godt i gang og har i høj grad skabt et hav af oplevelser”, udtaler Eea Haldan Vestergaard, formand for Naturpark Lillebælt ”Det er helt fantastisk at se, at vores arbejde med naturparken allerede har resulteret i fondsstøtte til spændende projekter, både til naturparkens egne projekter og til flere frivilliggruppers projekter”.

Læs mere om årets aktiviteter under overfladen, de gode projekter, som får støtte og et hav af oplevelser… 

Året der gik i Naturparken 2018

Indvielse af naturparken i februar 2018

 

 

2018

 

Den nye naturpark i Lillebælt har nu eksisteret i et år og er kommet rigtig godt fra start.

De tre involverede kommuner har haft travlt med en masse spændende projekter.

Der har været et bredt tilbud af oplevelser, områdets enestående natur- og kulturhistorie er blevet formidlet vidt og bredt, og der er skabt mere og bedre natur.

Året, der gik i Naturparken 2018

Indvielse af naturparken i februar 2018

 

Nye naturrum i naturparken på vej

Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur

At Naturpark Lillebælt har fået midler fra Lokale & Anlægsfonden betyder, at arbejdet med at etablere tre nye naturrum i Naturpark Lillebælt nu kan sættes i gang. Friluftsrådet har tidligere givet tilsagn om midler til projektet.

De tre nye Naturrum i Naturpark Lillebælt bliver startskuddet til de mange nye initiativer der skal igangsættes i naturparken. Det bliver starten på at synliggøre området både lokalt og nationalt og ikke mindst det første eksempel på, hvordan naturparken fremover vil arbejde på at mobilisere de mange gode kræfter der findes ude i lokalområderne.

Der placeres et naturrum i hver kommune med hver sit tema:

  • Fugle og friluftsliv
  • Havet og friluftsliv
  • Kystlandskab og friluftsliv

Med de tre nye Naturrum vil vi udbrede kendskabet til områdernes mange oplevelser, naturperler og kulturhistorie. Målet er desuden at få os til at holde af og passe på områdets værdier.

De besøgende skal gennem den planlagte formidling gøres nysgerrige og blive inspireret til på egen hånd at søge videre ud i området for at opleve eller være aktive. Muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen vil også blive formidlet i naturrummene. Naturrummene er placeret tæt på havet, hvorfor det er muligt at være aktive både til vands og til lands.

Naturrummene skal desuden være udgangspunkt for formidlingsture i området.

Ved Solkær enge etableres et naturrum med temaet “fugle og friluftsliv”. Naturrummet skal ligge ved udløbet fra Solkær Enge og skal kunne fungere som et fuglekiggertårn, stjernekiggested og som et mødested for naturparkens besøgere. Fortællingen om Solkær Enge er dets fantastiske fugleliv, hvor hundredvis af svømme- og vadefugle holder til. Området er i den forbindelse blevet et attraktivt sted at begive sig hen for rovfugle, som ofte kommer til syne på engene til glæde for naturparkens besøgere. Når mørket falder på, skaber området desuden mulighed for observationer af himmelrummet uden forstyrrende baggrundslys.

 

I Kanalbyen i Fredericia etableres et naturrum med temaet “Havet og friluftsliv”. 
Ideen med dette naturrum er, at der skal laves en mobil grejbank og informationsrum, der visuelt skal ligne et marsvin – et symbol, der kendetegner vandet omkring Lillebælt. Oplevelsen for den besøgende er ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet mm., hvilket skal gøre den besøgende klogere på livet under vandet.

Røjle Klint får et naturrum over temaet “kystlandskab og friluftsliv”. Røjle Klint er et af de bedste steder i landet at opleve efterdønningerne fra istiden. Aflejringer fra tre istider er synlige. En vandretur fører de besøgende forbi den sjældne 37 meter høje Røjle Klint. Kysten er speciel. Jorden skrider, falder og løber fra alle vinkler. Træerne hænger med kronen nedad eller har rødderne strittende ud i intetheden. Geologien er særegen i Danmark. Baggrunden for Naturrummet er at bidrage til en forståelse af områdets særlige natur.
Øverst i de stejle klinter graver digesvalerne dybe redehuller ind i gruslagene.

Flere naturrum
På sigt etableres Naturrum ved alle de særlige hotspots i Naturpark Lillebælt. Naturrum med hver sit tema der repræsenterer områderne. Designet af det enkelte naturrum skal tilpasses områdets værdier og tema, men samtidig skal alle naturrummene have et fælles udtryk som er helt særligt for Naturpark Lillebælt.

Marsvinet som er Naturpark Lillebælts symbol bliver også et element i formidlingen i alle Naturrummene.

 

Yderligere information kontakt: Projektkonsulent Merete Nørgaard merete.norgaard@middelfart.dk

 

Hvad er Naturrum?

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler ”det lokale særpræg”. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker .

 

Drager over Skamlingsbanken

Onsdag den 17. oktober 2018 bliver himlen over Skamlingsbanken forhåbentligt fyldt med små og store drager, når Naturpark Lillebælt inviterer til drageevent kl. 13 -16.

Naturpark Lillebælt inviterer alle børn og voksne til at komme ud og nyde vinden, sætte sin egen drage op, låne en drage eller selv bygge en drage af de genbrugsmaterialer, som står til rådighed for alle de kreative dragebyggere, der kommer forbi.

Mød Naturpark Lillebælts naturvejledere og få en snak med formanden for naturparken Eea Haldan Vestergaard, der fortæller mere om naturparken og alt det, du kan opleve i Danmarks største marine naturpark. Du kan også høre mere om planerne for Skamlingsbanken, der er Sønderjyllands højeste punkt og få inspiration til en gåtur ud i det storslåede landskab, mens dragerne svæver på himlen.

Adressen er Skamlingsvejen 123, 6093 Sjølund. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage

 

Guidede ture og events i Naturparken 2018

Den nye oversigt over guidede ture i 2018 ligger nu klar med masser af oplevelser for både børn og voksne. Du kan vælge mellem 45 ture eller events, hvor du kommer helt tæt på naturparkens herligheder. Kom med vores naturvejleder på en kystvandring langs Lillebælt og hør om historiske spor; find spiselige planter langs kysten, oplev dyr og planter fra bæltet eller tag på en orkidé tur i af naturparkens fredede områder.

Du kan hente den samlede oversigt her: Ture i Naturparken