Baggrund

Fredericia, Kolding og Middelfart kommune og Destination Lillebælt arbejder på at skabe en naturpark i Lillebælt-området. Formålet er, at profilere områdets storslåede natur, og samtidig bidrage til at flere – lokale og turister – får glæde af naturen. Alt sammen under hensyntagen til områdets enestående kombination af et unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi.

Naturpark Lillebælt vil blive baseret på frivillighed og borgerinddragelse. Borgere, virksomheder, foreninger, skoler og andre kan byde ind og være med til at udvikle nye rekreative og kommercielle tilbud i naturparken.

Hvad er en naturpark?

Betegnelsen naturpark skal ikke forveksles med betegnelsen nationalpark. For at bruge betegnelsen naturpark skal en række kriterier opfyldes. Bl.a. skal blot minimum 50% af naturparkens areal være allerede beskyttet natur, der skal skaffes økonomi til drift og udvikling, og naturparken skal forankres lokalt gennem frivillighed og borgerinddragelsesprocesser. Naturparken vil være forankret hos kommunerne, hvor der vedtages en Naturparkplan, og hvor afgræsningen skal ligge i en kommuneplan. Ved en nationalpark laves der en statslig lov som gælder for hele området og staten finansierer tiltag.

Det er væsentligt at bemærke, at Lillebælt Naturpark ikke vil medføre nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboere. Og der kan sagtens være landbrugsjord i naturparken uden dette betyder nye restrektioner. Frivillighed er et nøgleord i naturparkarbejdet og eventuelle tiltag på private jorde vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler. Måske kan chancen for at hive midler til lokale projekter hjem endda blive forøget ved at ligge i en Naturpark.

Hvem står bag?

Lillebælt Naturpark er et samarbejde mellem Fredericia, Kolding og Middelfart kommune og Destination Lillebælt.