Forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt

Forretningsudvalget består af en politiker fra hver kommunes byråd. Det er de tre byråd, som har vedtaget naturparkplanen, og som har besluttet at danne partnerskabet: Naturpark Lillebælt.

Udvalget træffer overordnede beslutninger om Naturpark Lillebælts udvikling og drift og varetager den politiske kommunikation til omverdenen.

Formandskabet går på skift hvert år.

Medlemmer:

Formand: Eea Haldan Vestergaard (V), Kolding Kommune.

Kolding Byråd. 2017
Eea Haldan Vestergaard

 

 

 

 

 

 

 

Christian Bro (S), Fredericia Kommune

 

 

 

 

 

Peter  Storm (S), Middelfart Kommune.

04.12.2017 – Middelfart Byråd – Peter Storm – Socialdemokratiet

 

 

 

 

 

 

 

Udvalget er et forretningsudvalg, som har en styregruppe og et sekretariat til at gennemføre den retning udvalget beslutter. Naturparkrådet rådgiver udvalget og styregruppen, så alle interesser bliver hørt. Her et organisationsdiagram:

Dokumenter

Naturpark Lillebælt_Forretningsorden_2018