Søg tilskudsmidler

Har du en god grøn idé – men mangler pengene, så er løsningen måske her!

Måske du går med en lyst til at lave et natur- eller friluftsprojekt? Du har eksempelvis en god ide til at forbedre adgangen til naturen? Eller en idé til etablering af shelters eller natur-fitness i dit område. Så har du mulighed for at søge støtte sammen med NATURPARK LILLEBÆLT.

For at du kan søge pengene, skal din ide opfylde et eller flere af følgende punkter:

  • Ideen vil genskabe eller forbedre naturen til gavn for dyr, planter og deres levesteder.
  • Ideen vil forbedre borgernes adgang til naturen.
  • Ideen vil give bedre mulighed for at opleve naturen

Det kan eksempelvis være:

  • Rydning af træer, opsætning af hegn eller forbedring af vandløb.
  • Etablering af stier, lejrpladser eller fugle- og udsigtstårne

Naturpark Lillebælt vil meget gerne høre nærmere omkring dine projekter. Og vi vejleder gerne i forhold til en eventuel ansøgning. Desuden står kommunerne også til rådighed med hjælp og vejledning.

bro

Har det din interesse og vil du gerne vide mere? Læs mere her:

Kolding Kommunes Naturpulje 

Fredericia Kommune – tilskud til naturpleje og friluftsliv

Middelfart Kommunes pulje til natur og friluftsliv