Naturparkrådet

Et Naturparkråd er en sammensætning af forskellige interessenter i en naturpark. Naturparkrådet har til formål at bidrage til udarbejdelsen af naturparkplanen, samt biddrage til udviklingen af naturparken.

 

Medlemmer i Naturparkrådet:

Johannes Lundsfryd JensenFilmFyn - Optagelse af filmen Kapgang ved Messinge
Middelfart Kommune

Repræsenterer Middelfart Byråd i naturparkrådet. Er optaget af at beskytte sårbar natur. Det gælder både i vandet og langs kysten. Borgerne skal have bedre adgang til oplevelser i naturen: Børnene skal bruge naturens rum til at lære, og alle skal have bedre mulighed for at vandre, cykle, ride og løbe i den smukke natur. Naturen kan således spille en aktiv rolle for borgernes livskvalitet, læring og sundhed. Min rolle som formand for naturparkrådet er at samle mange forskellige interesser om en dagsorden, der udvikler parken.

 

Eea Haldan Vestergaard
Kolding Kommune

 

Christian BroCB
Fredericia Kommune

Formand for Miljø & Teknikudvalget i Fredericia. Arbejder til daglig på Sydjyllands Postcenter i Erritsø, tillidsmand for de tidligere tjenestemænd. Jeg har altid holdt meget af at færdes i naturen – i Fredericia har vi den helt tæt på, så det bliver ofte til en gå tur langs vandet eller en tur i skoven. I arbejdet med Naturpark Lillebælt lægger jeg særligt vægt på at skabe tilgængelighed. Alle der har lyst skal kunne opleve kysterne langs Lillebælt og de vilde skovstrækninger på f.eks. Trelde Næs.

 

Kurt Due JohansenKurt
Dansk Ornitologisk Forening

Repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Naturparkråd Lillebælt. Jeg ser min rolle i rådet som værende at fremme bæredygtige, bevarende og naturfremmende tiltag. Vi har generelt været utrolig hårde ved naturgrundlaget og ved de væsener (og planter), der er afhængige af levestederne. Det skal der gøres noget ved og levestederne skal afgørende forbedres. Det er det ,jeg vil.

 

 

 

Grethe AndersenGrethe Andersen
HORESTA, DI, DE

Repræsentant for Horesta. Arbejder for turisme og erhvervsudvikling i Naturpark Lillebælt under hensyn til den smukke natur. Direktør – Fuglsangcentret, søndermarksvej 150, 7000 Fredericia.

 

 

 

 

 

 

Søren Larsen
Friluftsrådet

Repræsenterer friluftsrådet i naturparkrådet. Har gennem 10 år været kredsformand – og har været/ og er drivkraft og inspirator i utallige frilufts- og naturprojekter rundt i landet. Er valgt ind i friluftsrådet repræsenterende naturvejleder foreningen.

Arbejder professionelt som naturvejleder, havbiolog og erhvervsdykker med speciale i undervandsfotografering. Har lavet en lang række forskningsprojekter i formidling og har i den anledning besøgt marine natur- og nationalparker rundt i hele verden.  Lillebælt er et helt specielt havområde – hvor fersk og salt vand mødes i et snævert bælt, afvekslende undervandsnatur og med store dybder. Her lever en af verdens tætteste bestande af hvaler, marsvinet. Jeg vil gerne medvirke til at gøre den lidt skjulte verden under overfladen tilgængelig for de mange mennesker der bor omkring Lillebælt og formidle det fantastiske liv.   

 

 

Torben Lindholst
Danmarks Sportsfiskerforbund

 

Thorbjørn SørensenThorbjørn
Destination Lillebælt

Teknik- og miljødirektør i Middelfart kommune og  repræsenterer Destination Lillebælt i Naturparkrådet. Destination Lillebælt er et turistsamarbejde mellem Kolding, Fredericia og Middelfart kommune. Destination Lillebælt har især fokus på turistaktiviteter som foregår i naturen og på vandet (Lillebælt).

 

 

Allan BuchLogo BF
Danmarks Fiskeriforening

Bælternes Fiskeriforening er en aktiv erhvervsfiskerforening, som gerne samarbejder med alle aktører omkring Lillebælt. Vores interesse ligger i at fremme forståelse for Naturpark Lillebælt såvel for vores medlemmer, som er aktive erhvervsfiskere, som for borgere og turisme i og omkring Lillebælt.

 

Morten Knutson
Kolding Herreds Landbrugsforening 2016-016559-17 Foto_Morten_Knutsson_Naturpark_Lillebælt.jpg 6406918_1_1

Repræsentant for jordbrugerne langs Naturpark Lillebælt. Jeg er til daglig planteavlskonsulent i KHL, hvor jeg varetager forskellige planteavls-opgaver samt kontaktformidling mellem landbrugere, kommune og andre myndigheder. Jeg arbejder for at sikre en god information til lodsejerne, så de har et solidt grundlag for at kunne tage stilling til, hvad etableringen af Naturpark Lillebælt vil betyde for dem og deres jord.

Jeg er 58 år, uddannet agronom og bor i Seest, Kolding.

 

Karsten EnggaardKarsten
Danmarks Naturfredningsforening

Lokalafdelingen af DN er aktiv omkring naturbeskyttelse og naturpleje og går samtidig ind for, at borgerne skal have adgang til naturen. I DN mener vi, at det er særdeles vigtigt at beskyttelsen og benyttelsen af naturen bliver balanceret. Vi skal have mulighed for at nyde de glæder naturen kan give os, men samtidig skal vi respektere, at der er områder og organismer, der er sårbare over for vores aktiviteter. Vi har fx ingen havørne, hvis der er adgang til de områder, hvor ørnene har deres reder. Ingen orkideer, hvis folk plukker dem. Naturpark Lillebælt er en enestående chance for at få denne balance ført ud i livet for et stort områder, der indeholder rigtig mange muligheder for oplevelser i og med naturen.

 

Jørgen HansenJørgen
Danmarks Jægerforbund

Repræsenterer Danmarks Jægerforbund i Naturpark Lillebælt-rådet. Jeg er 69 år og er fra Middelfart. Jeg har været formand for Middelfart Strandjagtsforening siden 1984. Jeg har fisket og drevet jagt på Lillebælt og Gamborg fjord i over 50 år og kender Lillebælt godt.

 

Mikael Holdgaard NielsenMichael
Museerne i Fredericia

Cand. mag. i arkæologi og kulturgeografi og ansat som Kulturarvsvejleder på Museerne i Fredericia. Her arbejder jeg med nyere tids kulturhistorie, og mit fokus er pleje og bevaring af Fredericia Vold samt af mindesmærkerne i Fredericia. Hertil kommer formidling af kulturhistorie på mange niveauer, forskning i militær- og industrihistorie, samt tværfaglige projekter såsom arbejdet i Naturpark Lillebælt og meget mere. Mit arbejde i Naturparkrådet består blandt andet i at gøre de mange kulturhistoriske fortidsminder, som naturparken rummer, synlige, og få dem implementeret i naturparken. De fysiske levn langs Lillebælts kyster kan være alt fra forhistoriske gravhøje til skansestillinger fra de slesvigske krige. Det er vigtigt at vise, at der findes en naturlig kobling mellem natur- og kulturhistorie – og at de to som oftest er uadskillelige.

 

Jakob Harrekilde Jensen2013-012509-39 Foto Jakob Harrekilde.JPG 6109407_1_1
Naturstyrelsen

Naturstyrelsen forvalter enkelte statslige skov- og naturarealer inden for det nuværende forslag til afgrænsning. I Naturstyrelsen ser vi et potentiale for at indgå i et samarbejde, der kan koordinere vores aktiviteter med Naturparkens, ikke mindst i forhold til friluftsaktiviteter og naturformidling. Jeg er skovrider for Naturstyrelsen Fyn, og har tidligere arbejdet som projektleder for genopretning af Skjern Å og oprettelse af nationalparkerne Thy, Mols Bjerge og Vadehavet. Senest har jeg arbejdet som funktionsleder inden for Havmiljø med fagligt ansvar for råstofindvinding på havet, klapning og havplanlægning samt som projektleder for stenrevsprojektet Blue Reef.

Naturparkrådets møder

Afholdes 3 – 4 gange årligt. Se referater på denne side.

Dokumenter

Kommissorium for Naturparkrådet i Naturpark Lillebælt

Organisering af Naturpark Lillebælt