Potentiale

Lillebælt udgør et for Danmark særpræget havområde, der med sin sammensætning af landskab, natur, kultur og geologi er unik. Det danner basis for en mangfoldighed af friluftsaktiviteter, der henvender sig til hele familien. Både de mere hardcore aktiviteter som dykning, kajak, roning, orienteringsløb og de mere bløde aktiviteter som badning, ridning, vandreture og fiskeri. Potentialet ligger i at få formidlet det samlede udbud af aktiviteter i området og sammenkæde de mange aktivitetsudbud i pakkeløsninger, som turister og lokale kan benytte sig af.

Det er vigtigt, at området ikke tivoliseres med aktiviteter, som ikke naturligt passer ind. Samtidig med at der sættes fokus på den brede vifte af friluftsaktiviteter, er det væsentligt at fokusere på formidling af områdets naturkvaliteter og hvordan disse forbedres og beskyttes.

Emner for det fremtidige potentiale i området i forhold til natur, landskab og turisme er fx:

  1. At afdække udbud og efterspørgsel af forskellige friluftsaktiviteter i området, for at sikre en bedre konkurrenceevne for området som helhed.
  2. At sammenkoble og formidle udbuddet af oplevelsesmuligheder i området og tilbyde pakkeløsninger.
  3. At fokusere på formidling af områdets unikke natur- og landskabsmæssige kvaliteter, og derigennem medvirke til at der skabes balance mellem benyttelse og beskyttelse af området.
  4. Fokusere på forbedringer og udvidelser af naturtyper, for at opretholde områdets status som en unik naturperle.

Borgerinddragelse

Kombinationen af marine områder og landområder giver en unik oplevelsesramme med mulighed for en bred vifte af friluftsaktiviteter for både lokale og turister. Området inviterer til mangfoldige oplevelser for alle, der gerne vil være aktive i naturen. Men hvordan området skal udvikles, beskyttes og benyttes, bliver i høj grad op til borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i området. Naturparken skal nemlig først og fremmest udvikles ved hjælp af lokal inddragelse og engagement.

Vækstmuligheder i erhvervslivet

Lillebælt-området er et stærkt erhvervsområde, hvor flere virksomheder allerede nu arbejder med grønne løsninger. De mange udviklingsorienterede virksomheder vil være oplagte til et sektor- og brancheoverskridende samarbejde med afledning af nye muligheder for jobtyper, virksomheder og iværksætteri i forhold til grønne løsninger og sundhedsfremmende aktiviteter i og omkring naturparken. Den tætte placering mod Tyskland gør det nærliggende at tænke i dansk-tyske samarbejder.