Naturpark Lillebælt’s Formål

Det vil Naturpark Lillebælt (Mission):

”Via frivillighed og samarbejde vil vi skabe et hav af nærværende autentiske oplevelser, som giver os glæde ved at passe på og forbedre det unikke marine landskab ved Lillebælt.”

I 2022 er Naturpark Lillebælt (Vision):

* Kendt for sin unikke marine og kystnære natur symboliseret ved marsvinet.

* Hjemsted for en stolt lokal identitet båret af frivillige samarbejder om at bevare og udvikle vores natur, erhverv og skabe flere kultur- og naturoplevelser.

* Spydspids for formidling af viden og glæde ved naturen og landskabet gennem banebrydende læringsoplevelser og forskning.

Visionen gennemføres via en 5-årig Naturparkplan som skal vedtages senest i 2017. Planen skal beskrive formålet og visionerne, sammenhæng til anden planlægning, budget, planer for fx overvågning af balancen mellem benyttelse og beskyttelse og indeholde en oversigt over de konkrete projekter inkl. finansiering som naturparken vil arbejde med.

Naturparkplanen skal indeholde følgende afsnit: Natur, Kulturarv, Friluftsliv, Erhverv, Formidling og Turisme.

Vi har brug for jeres ideer og kommentarer til både Vision, Mission og Naturparkplan. Så kontakt os endelig!

Projekter der p.t. er prioriteret i Naturpark Lillebælt 2016-2022,

heril kommer de mange projekter som kommunerne og andre er igang med i området og som vil indgå i naturparkplanen. 

Lillebælt som Ikon-naturområde.

Via banebrydende formidling og tilgængelighed ved og på havet skal Lillebælt blive et ikon for et dansk naturområde med det unikke kystlandskab og marine økosystem symboliseret af marsvinet. Samarbejde med foreninger, Friluftsrådet, turistforeninger m.fl. Der kan søges midler fra fx Nordea Fonden og lokale sponsorer.

Viden om Lillebælt.

På kort og hjemmeside skal der være en brugervenlig og unik præsentation af viden, så både besøgende, skoler og borgere får et godt overblik over faciliteter, natur, nyeste forskning og events. Målet er bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse af området. Samarbejde med foreninger, private, forskere og turistforeninger.

Spis Lillebælt

Ved sammen at skabe havhaver, certificering af fødevarer skal vi præsentere madoplevelser, der også giver dig en viden om, hvordan dit lokalområde producerer fødevarer under hensyn til omgivelserne. Projekter udvikles sammen med landbrugskonuslenter, foreninger, producenter, restauranter m.fl.

Bælt i balance, forskning, fisk og fællesskab.

Sportsfiskere og erhvervsfiskere, Destination Lillebælt og forskere går sammen om at skabe nye frivillige aftaler for i fællesskab og fælles forståelse at forbedre fiskebestandene i Lillebælt.

Frivillige stier i gang ved Drejens Kolding.

Ved at lave frivillige aftaler med efterskole og lodsejere håber vi på en rundtur i det smukke område ved Drejens halvøen.

Bedre adgang og synliggørelse af historiske spor.

Museer, foreninger og frivillige går sammen om at synliggøre og skabe bedre adgang til de unikke historiske spor der findes i Naturparken, som fx oversvømmede stenalderbopladser, krigshistorie, Voldene ved Fredericia, Skamlingsbanken og meget mere.

Flere unge naturparkguider i Naturpark Lillebælt.

Sammen med skoler, naturvejledere, forskere og foreninger skal folkeskoleelever få mere viden og glæde ved at lære andre om Lillebælts unikke natur og fænomener.

Nye observationsposter/Naturrum

Her kan du opleve naturen og få forskning og formidling vist på samme sted på mindre observationsposter. Samarbejde med Dykkerklubben Middelfart, Skærbæk beboerforening og Skibelund Naturskole, med midler fra fx Friluftsrådets pulje. Målet er minimum 3 stk. nye naturrum i den 5-årige periode.