Mit Naturpark Lillebælt

Danmarks største marine naturpark The German flagThe British flag

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark med et unikt hav- og fjordområde og flere kyst- og landområder, som strækker fra Trelde Næs til Hejlsminde.

Naturpark Lillebælt repræsenterer både det under vandet, på vandet og på land. Naturpark Lillebælt har en enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi, som vi ønsker at værne om, udvikle og synliggøre.

Naturpark Lillebælt er et vigtigt yngleområde for eksempelvis havørnen, rørhøgen og fjordternen og for trækfugle som hvinand og toppet skallesluger. Derudover har Lillebælt verdens tætteste bestand af marsvin. Op mod 3000 af de små hvaler boltrer sig i bølgerne fra juni til september.

Formålet med Naturparken er at styrke og værne om områdets storslåede natur og bidrage til, at lokalbefolkningen og områdets gæster får glæde af naturen omkring bæltet.

Friluftsrådet definerer Naturparker således:

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.